تبلیغات
کامپیوتر - بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری optical Switching

بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری optical Switching

نویسنده :سهراب
تاریخ:2 دی 89-06:06

بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری Coptical Switchinglدرنسل بعد شبكه‌های كابل زیردریایی
خلاصه مقاله:
روند روبه توسعه فناوری‌های DWDM در شبكه‌های گسترده فیبرنوری، انتقال ظرفیت فشرده شده را ازطریق شبكه‌های كابل زیردریایی ممكن ساخته است. در حال حاضر، سیستم‌های كابل زیر دریایی اقیانوس گستر 96WOM با ظرفیت 10GBPSبه بهره برداری رسیده است وسیستم 200WDMاقیانوس گستر با همین ظرفیت مراحل تست آزمایشگاهی خود را می‌گذراند. علاوه بر این، افزایش تعداد زوج‌های فیبر در كابل زیر دریایی به 4و12زوج سبب شده است كه ظرفیت این كابل‌ها به حدود 10ترابیت/ثانیه ارتقاء یابد. این قابلیت نیازفزاینده آتی پهنای باند ترافیك داده بین‌المللی را بر آورده می‌كند.
یكی دیگر از نیازهایی كه نسل بعد كابل‌های زیر دریایی باید به‌آن پاسخ دهد، اتصال كابل زیر دریایی به خود مراكز مخابراتی به جای ایستگاه‌های زمینی (Land Station)می‌باشد.این امر سبب می‌شود كه سیستم‌های زمینی كلان شهرها، مستقیما به ظرفیت كابل زیر دریایی متصل و از مزایای آن بهره‌مند شوند. در این حالت، در صورتی كه بخواهیم با استفاده از ساختار شبكه حلقه‌ایی مبتنی بر SDH، شبكه یكپارچه DWDM زمینی وزیردریایی ایجاد كنیم، مشكلاتی از قبیل توسعه ناپذیری شبكه، عدم مدیریت و كنترل شبكه وهمچنین محدویت فضا و قیمت بوجود می آید.
اعتقادبر این است كه بكارگیری فناوری‌های سوددهی نوری (Optical-Switching)یكی از راه حل‌های اساسی حل چنین مشكلات می‌باشد.
در این مقاله، راجع به ساختارهای شبكه زیردریایی نسل بعد و پاسخ گویی آنها به نیازهای جدید و پیش رو-مطالبی ذكر خواهد شد. در ساختار پیشنهادی، از طول موج‌های شبكه اتصال متقابل نوری موسوم بهOXC (Optical cross)در گره‌های شبكه هردوایستگاه كابلی (Cable Station)و مركز تلفن كلان شهرها استفاده می‌شود. در این ساختار، شبكه‌های مبتنی بر OXC، با استفاده از آرایش و همبندی (Topology)شبكه نوری (Mesh Network) سبب ساده‌تر شدن ساختار شبكه اصلی، قابلیت توسعه و كارایی و بهره‌برداری بهتر از پهنای باند می‌شوند.
شبكه‌های حلقه‌ای زیر دریایی مبتنی بر SDHشبكه‌های حلقه‌ای زیر دریایی اقیانوس گستر، ابتدا در سال 1995 در شبكه‌های كابل زیر دریایی TAD12و13وTPT-5استفاده شدند.
این شبكه‌ها با استفاده از تجهیزات حلقه تسهیمی و ساز و كار رفع خرابی خود كار عمل و برای پشتیبانی شبكه حلقه SDH، به هنگام بروز خرابی‌ها، از پروتكل APSكه استاندارد ITU است، استفاده می‌كنند.
تجهیزات پشتیبانی یا حفاظت شبكه (NPE)، كه شبكه حلقه 4 فیبره را پشتیبانی می‌كند، به نحوی تعریف شده است كه با Aاستاندارد جی 841 ITUهمخوانی داشته باشد. در حال حاضر، این ساختار عمدتا ًبرای شبكه‌های زیر دریایی منطقه‌ایی و اقیانوس گستر پذیرفته شده است.
NPE،كه در واقع وظیفه پشتیبانی شبكه را به عهده دارد، در ایستگاه كابلی نصب می‌شود. عمل افزودن یا پیاده‌سازی ظرفیت NPE را سیستم‌های پشتیبانی زمینی بر فناوری SONET/SDH در مراكز عمده مخابراتی تبادل ترافیكی، انجام می‌دهد.
دراین ساختار، هر یك از سیستم‌ها، ساختار مدیریتی خاص خود را دارد. مسئله مدیریت مختلف از نظر بهره‌برداری، وجود سكوی انحصاری متمركز بهتر است، در مدیریت‌های انحصاری و تك قطبی ،سیستم‌های زمینی و زیر دریایی، مسائلی چون خودكار سازی(Economies of Scale)باید در نظر گرفته شود.
در دهه‌های قبل، شبكه‌های زیردریایی بر اساس قراردادهای ساخت ونگهداری، بین كنر سیلی مركب از چندین شركت مخابراتی مجاز انجام می‌شده است ولی با جهانی شدن و مقررات زدایی بخش مخابرات ،شركت های مخابراتی فرابر جهانی (Globel Carrier) ،تجارت جدیدی را آغاز كرده‌اند به نام تجارت فرابری فرابرهاCarrier`s Carrier) (Business این شركت‌ها با احداث شبكه‌های كابل‌های زیردریایی خصوصی، دسترسی را برای ISPهای كلان شهرها فراهم كرده‌اند. همان طور كه گفته شد، در شبكه‌های حلقه‌ایی مبتنی بر NPE، در زمانی كه قاپ STMسیستم SDH ،توسط خود سیستم SDH ، به سرعت‌های پایین‌تری، پیاده‌سازی می‌شود، برای نصب پشتیبانی شبكه (NPE)و تجهیزات شبكه زمینی، به ده برابر فضای بیشتر نیاز هست از سوی دیگر وقتی تجهیزات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، مصرف برق نیز بیشتر می‌شود. از همین رو، به ناچار برای كاهش اندازه و تعداد تجهیزات، باید از فناوری بسته‌ای استفاده كرد.
در سیستم‌های زیردریایی DWDM،هزینه عمده، هزینه بخش پایانه (Terminal)است كه هزینه واحدها نیز ممكن است به آن افزوده شود. در اینجا، هزینه تجهیزات پایانه به نسبت تعداد طول موج‌های سیستم، افزایش می‌یابد. در سیستم ترابیت، در صورتی كه همین ساختار شبكه مورد استفاده قرار گیرد، هزینه تجهیزات پایانه، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. بنابراین كاستن از هزینه‌های كلی پایانه، اهمیت خاصی دارد.
شواهد وقرائن فعلی، حكایت از رشد ترافیك دنیا، در مقیاسی بیشتر از ترافیك صوتی TDMدارد اخیراً، ترافیك بسته‌های IP ، با استفاده از تجهیزات مسیریاب واسطه‌های با سرعت بالای 5/2گیگا هرتز، برقرار شده بر همین اساس ارزش سیستم‌های SONET/SDH به عنوان لایه همتا و میانی كاهش یافته است. بسیاری از فروشندگان در صدد شكل دهی و توسعه راه حلی هستند كه بتواندترافیكIP را مستقیما از طریق DWDMحمل كنند.
وضعیت فعلی صنعت، استفاده از فناوری‌هایی است كه طول موج‌های شبكه‌ایی را پشتیبانی كنند و بتواند سیگنال نوری را بدون توجه به قالب (Format)اآن حمل كند. تبدیل قالب سیگنال، تجمع سیستم‌های فرعی و مسائل مربوط به نگهداری و بهره‌برداری باید در حاشیه شبكه‌ها قرار گیرند. از آنجایی كه شبكه‌های مبتنی بر طول موج، قادرند كه قالب‌های مختلف سیگنال را روی سكوی مشترك قرار دهند و هم چنین با توجه به ساده‌تر شدن ساختار شبكه‌های ترابری و به حداقل رسیدن تجهیزات، مدیریت چندگانه از بین می‌رود. در شبكه‌های كابلی زیر در یایی مبتنی بر طول موج، بخش عمده‌ایی از تجهیزات فرعی ومواصلاتی SDH/SONNET تحت‌الشعاع تجهیزات شبكه‌های لایه‌ای نوری قرار می گیرد. حداقل سازی (كمینه سازی)تجهیزات شبكه سبب كاهش عمده هزینه‌های سیستم خواهد شد.
شبكه نوری مبتنی برOXC
پشتیبانی و حفاظت سریع، از مقوله‌های مهم واصلی شبكه‌های زیر دریایی فعلی برای جلوگیری از قطع مكالمات صوتی می‌باشد.
حفاظت سیستمی حلقه‌ای تسهیمی، از حالت پشتیبانی و بازگردانی شبكه نوری، سریع‌تر است.علت این امر، ساده‌تر بودن ساختار و استفاده از ظرفیت پشتیبانی 1:1 ذخیره (Reserve)می‌باشد. شایان ذكر است كه پشتیبانی 1+1مطابق با استاندارد پشتیبانی 50 میلی ثانیه می‌باشد. در مجموع، شبكه نوری، با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق زمان قطعی، نسبت به شبكه حلقه‌ای، قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. از سوی دیگر، شبكه‌های نوری مجهز به شبكه پشتیبانی با كارایی بسیار بالاتری نسبت به شبكه‌های حلقه‌ای هستند. در شبكه پشتیبانی نوری، عموما گزینه‌های زیادی برای مسیر پشتیبانی وجود دارد و قابلیت حفاظت N+1نیز در این سیستم گنجانده شده است. به همین دلیل، شبكه‌های نوری در سناریو‌های خرابی و قطعی‌های مكرر، كارایی بهتر و كاربرد بالاتری دارند. از آن سو، در شبكه‌های حلقه‌ای، حالت پشتیبانی N>1 N:1 ،برای هر فیبر به طور جداگانه وجود ندارد. علاوه بر این در شبكه‌های حلقه‌ای چندگانه، همان طور كه در شكل 3 نشان داده شده است، به ظرفیت‌های بیشتر در پیوندهای مواصلاتی (Inter Conneching Rinks)نیاز هست.
در شبكه‌های سراسری انتها به انتها، شبكه نوری یكپارچه، مزایای بسیار زیادی دارند. ارائه بلادرنگ خدمات باند عریض، یكی از ابزارهای مهم در افزایش تقاضای ناگهانی پهنای باند به شمار می‌آید. در ساختار حلقه كه ذاتاً چندین حوزه مدیریتی دارد، ارائه چنین خدماتی، زمان طولانی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.
فناوری شبكه نوری مبتنی بر طول موج نوری (Optical Switching)استفاده می‌كند، نسل بعد شبكه‌های زیردریایی را محقق می‌كند. با استفاده از سیستم‌های OXC،قابلیت‌های چون افزایش پیاده‌سازی و اتصال متقابل طول موج‌های مبتنی بر كانال، كه كلید كاربری مؤثر شبكه نوری محسوب می‌شود، میسر می‌گردد.
با استفاده از سیستم‌های OXCو فناوریDWDM،لایه ترابری نوری مبتنی بر طول موج تعریف می‌شود كه بر اساس آن زیر ساخت فیبر به صورتی پویا تسهیم می‌شود. در نتیجه این قابلیت به وجود می‌آید كه بتوان به صورت پویا، كانال‌های طول موجی انتها به انتها را واگذار كرد. برای مدیریت و كنترل شبكه نوری مبتنی برOXCدر مقیاس بزرگ، توانایی و اجرای خودكار تشخیص پیونده(Link)و گره الزامی است. برای ایجاد چنین كاركردهایی فناوری MPLSبه اضافه سیستم‌های پایگاه داده، مثل پیونده شبكه و وضعیت گره‌ها باید در حوزه نوری مورد استفاده قرار گیرند.
شبكه نوری كه توسط سطح كنترلی G-MPLSمدیریت می‌شود، دارای این قابلیت است كه بلادرنگ خود را بر اساس سطوح سرویس مورد نظر مشتری، آرایش مجدد كند.
در اینجا این خود شبكه است كه در هنگام اضافه شدن گره‌های جدید، مسیرهای جدید را به طور خود كار شناسایی می‌كند. در واقع این عمل، نوعی شبكه نوری هوشمند را ایجاد می‌كند. علاوه بر این ترافیك IP نیز از طریق صفحه كنترلی مشابه و از طریق واسطه‌های UNI،ترابری می‌شود. مشخصات این صفحه كنترلی جدید در ITU، در حال استاندارد شدن است.
ارزش شبكه‌های جدید زیر دریایی
یكی از نیازهای شبكه‌های فرابر جهانی و فرابرهایی كه ارائه دهنده ظرفیت به سایر فرابرها می‌باشند
(Carrier`sCarrier) اتصال دهندگی شهر به شهر در شبكه‌های داده‌های جهانی خود می‌باشد. آنها باید دارای این توانایی باشند كه باند عریض را حداقل در سطح STM16 و به روش مقرون به صرفه و اقتصادی واگذار كنند.
هدف اصلی، واگذاری اتصالات طول موجی است كه در كل شبكه یكپارچه زیردریایی و زمینی از فناوری لایه نوری استفاده كند. به كارگیری شبكه‌های داده برای اتصال مراكز حضور یا POP، در طول شبكه‌های زیردریایی جهانی، از نظر دسترسی جهانی به خدمات ISPها و همچنین توسعه تجارت الكترونیك ISPبسیار مهم تلقی می‌شوند. اتصال دهندگی مبتنی بر طول موج، منجر به ساده شدن ساختار شبكه می‌شود. مراكز دنیا، معمولاًدر ناحیه شهری قرار داده می‌شود كه از طریق اتصال طول موج مستقیم به سایر مراكز داده‌ای متصل می شود. این طرح در مقایسه با وضعیتی كه ترافیك داده از طریق تعداد زیادی هاپ و مسیریاب IPو تجهیزات STM/SDHترابری می‌شود، خیلی ساده‌تر است. صرفه اقتصادی، به سبب كم شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، یكی دیگر از مزایای اتصال مستقیم می‌باشد. از سوی دیگر اتصال انتها به انتها و مستقیم، ارائه سریع پهنای باند را فراهم می‌آورد. در واقع واگذاری طول موج انتها به انتها، پهنای باند را تبدیل به یك كالا می‌كند و ظرفیت بر مبنای در خواست مشتری، به عنوان یك كالا به فروش می‌رسد.
از همین رو، فروش ظرفیت بر اساس IRU ارزش كمتری خواهد شد. در اتصالات طول موج، تجهیزات مشتری نیاز به واسطه ندارد و دسترسی با هزینه كم و آسان، اتصالات اینترنت را امكان پذیر می‌كند. شبكه مبتنی بر طول موج ساز و كارهای مختلف پشتیبانی شبكه را پوشش و خدمات متنوعی را به انضمام مهندسی ترافیك ارائه می‌دهد.
اعتبار شبكه یكپارچه زمینی و زیردریایی مبتنی بر OXC
برای اعتبار دهی به مفاهیم گفته شده، آزمایشگاه (KDD-SCS)KDDI با همكاری شركت لوسنت تكنولژیا، آزمون شبكه‌سازی زیردریایی را انجام داده است كه مفهوم تكامل و كاربرد شبكه‌های نوری زمینی و زیر دریایی یكپارچه را ارائه می دهد. در این آزمون فناوری زیردریایی KDD-SCS و فناوری ترابری زمینی لوسنت تكنولژیا آمیخته شده است.
مؤلفه‌های سخت‌افزاری اصلی این آزمون عبارتند از:
- سیستم KDD-SCS كه شبكه‌سازی زیر دریایی با ظرفیت 10Gbpsبه انضمام ارتقاءكاربرد FECجدید را ارائه می‌دهد.
- امكانات آزمون برای شبیه سازی تقویت كننده‌های نوری انتقال در عرض اقیانوس DWDM
- سیستم نوری OLSموسوم بهWave Streamمتعلق به لوسنت تكنولژیا فراهم‌كننده انتقال DWDM 10 مگابات ثانیه زمینی
مسئله اصلی در یكپارچه‌سازی شبكه‌های زیردریایی، تامین تجهیزات تبدیل سیگنال دهی و همچنین وفق دادن مشخصات تجهیزات واسطه‌ای است.
میان كاری بین تجهیزات OXC,SLTEاز جمله تلاش‌های عمده‌ای است كه در تامین خدمات جدید مبتنی بر طول موج صورت گرفته‌است. در عین حال، اتصال دهندگی شبكه یكپارچه بین تجهیزات زمینی وزیردریایی منجر به سیستم‌های مدیریتی شبكه یكنواخت جهانی می‌شود. نتایج آزمون شبكه سازی حاكی از تامین سریع طول موج انتها به انتها، مسیر پشتیبانی نوری متشكل از عناصر شبكه زمینی و زیردریایی و همچنین ترابری ترافیك IP ازطریق اتصال دهندگی طول موج كانال شبكه زمینی می‌باشد.
الگوهای شبكه سیستم زیر دریایی نسل جدید
شبكه مبتنی بر OXC به سادگی با قرار دادن OXC در هر گره در شبكه جهانی فرابر خصوصی قابل اجرا واستفاده است. از سوی دیگر، بكارگیری شبكه جهانی OXCدر شبكه زیر دریایی مشترك متعلق به كنسرسیومی متشكل از چند فرابر، مقداری پیچیده است چرا كه هر شركت فرابر باید یحتمل از OXCهای ساخت شركت خاصی در شبكه زمینی خود استفاده وبه همان صورتی كه سایر شركت‌های فرابر اتصال انتها به انتها را بر قرار می كنند، عمل كنند.
یكی از روش‌ها، استفاده ازBGPنظیر به نظیر حوزه‌های شبكه‌های مختلف است كه در شكل شماره 7 نشان داده شده است. هر شركت فرابر از طریق تجهیزات موسوم بهNNIو با همبندی نظیر به نظیرBGP به شبكه زیردریایی متصل می‌شود و به صورت تسهیمی از این شبكه استفاده می‌كند. سهم هر فرابر به منزله شبكه خصوصی VPN آنها می‌باشد.
روش دیگر، تسهیم شبكه مبتنی بر زوج‌های فیبر می‌باشد. با بخش كردن شبكه نوری به زوج‌های فیبر، هر شركت فرابر قادر است سهمی از ساختار شبكه زیردریایی را به خود اختصاص دهد. شبكه هر فرابر(Carrier)، یك سیستم OXC است كه ساخت فروشنده خاصی می‌باشد كه به ایستگاه زمینی متصل شوند. این مسئله در شكل 8 نشان داده شده است.
در این ساختار، این شركت‌ها قادرند هر یك بطور مستقل، شبكه‌ای را شكل دهند و مسائل مربوط به میان كاری تجهیزات ساخت فروشنده‌های مختلف را رفع كنند.
نتیجه گیری:
در این مقاله نشان داده است كه ساختار شبكه نوری كه از تجهیزات مبتنی بر طول موج و همبندی سوددهی نوری استفاده می‌كند. قادر است شبكه زیر دریایی نسل جدید را متحقق كند و قابلیت‌های زیر را ارائه دهد:
- یكپارچگی شبكه‌های زمینی و زیر دریایی، ارتقاء مسائل اقتصادی، قابلیت توسعه و انعطاف و مدیریت شبكه
- ترابری كارا و مؤثر ترانك داده و IPجهانی انتها به انتها.

نوع مطلب : کامپیوتر 
دنبالک ها: دانش ما 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
facebook promotion cost
6 شهریور 97 00:25
Knowing how to Social Network Marketing Works better than newspapers, televisions as well as other online ad
campaigns. But once you will find what works for your
business, you are able to utilize your knowledge to use Facebook PPC
ads even more. All fan pages start at 0 so try your best to acquire your
internal network to love your page.
Derick
5 شهریور 97 18:58
Please be at liberty to share this message with
them.
Get Paid taking surveys
31 مرداد 97 02:25
Even, usually do not look for the facts of the paid surveys online advertisement campaign as run with
the fake surveys sites. There is no 100% guarantee that all you see online are legit,
rather than a total waste of some time and effort.

Some formats of word-of-mouth marketing take place in an event atmosphere, where you will be anticipated to host people at your residence and feature the
free products sent through various entertaining tips.
Oscar
29 خرداد 97 21:10
Veгy gⲟod info. Lucky me I came across your blog bʏ accident (stumbleupon).I've saveed as а favorite fⲟr lɑter!
Gennie
23 اردیبهشت 97 14:24
I'm not sure where you're getting your information, but great topic.

I needs tto spend some time learning more or understanding more.
Thanks for fantastic information I wwas looking for this info
for my mission.
chocolate
18 اردیبهشت 97 07:33
Your method of explaining everything in this post is genuinely nice, all be
able to without difficulty understand it, Thanks a lot.
rite
25 فروردین 97 09:21
Hey theге! I ҝnow this is kind of off topic
but I wwas wondering іf you knew where I could find a captcha plugin fߋr my comment
form? I'm usіng thе sаme blog platform ɑѕ yoսrs
and Ӏ'm having difficulty finding one? Thanks a ⅼot!
venomgameservers.com
20 فروردین 97 13:36
Even in the present day I'm concerned on the
perimeter of the diamond business, working a diamond training web site serving to would-be consumers.
joma jewellery a little guardian angel
20 فروردین 97 10:21
No have to rush. Ring syndrome. Therefore it's essential to have the thought of both on what you wish to spend
and how much you can afford?
http://ucenter.xyz
19 فروردین 97 13:32
The Romans cherished their gold, so I used Gold Polymer Clay as the base for my
pendant and integrated it in the Leaf Cane that I made.
garcinia cambogia free trial reviews
19 فروردین 97 09:05
Have been taking little over a month.
pure garcinia cambogia reviews dr oz
19 فروردین 97 08:41
Have been taking little over a month.
joma jewellery karma bracelet
17 فروردین 97 00:36
The value you give it's what truly counts.
Enjoyable and fleeting jewellery items are tempting, certain, but they not often stand the take a look at of time.
http://wserv.ul.ru/
16 فروردین 97 17:30
Also, the type of adjustments essential in loosening too-tight clip on earrings is dependent
upon the type of attachment on the earring.
joma jewellery happy ever after
16 فروردین 97 08:45
James Cameron's field office champ supplied up one eye-popping set piece after the opposite,
not the least of which was Kate Winslet's best asset.
joma jewellery liverpool
16 فروردین 97 07:47
Our survival as a species is dependant on our capability
to preserve the steadiness between nature and ourselves.
Aly johnson
11 فروردین 97 13:37
This post is invaluable. When can I find ouut more?
Buy lumigan cheap
9 فروردین 97 11:36
I just could not go away your site prior tto
suggesting that I actjally loved the usual informaton an individual supply on your
visitors? Is going to be again often to cneck out new posts
mezo
6 فروردین 97 18:46
Thanks vеry interеsting blog!
Cialis online
3 فروردین 97 00:38

Nicely put, Thanks a lot!
cialis daily generic cialis 20mg tablets only best offers cialis use cialis venta a domicilio cialis 20mg prix en pharmacie cialis venta a domicilio generic cialis 20mg tablets sialis cialis tablets when will generic cialis be available
How do I stretch my Achilles tendon?
1 مهر 96 08:28
Howdy! I simply want to offer you a huge thumbs up for the great info
you've got here on this post. I am coming back to your
web site for more soon.
foot pain
13 شهریور 96 11:09
It's a pity you don't have a donate button! I'd definitely donate
to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to
fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.
Chat soon!
foot pain
12 شهریور 96 03:46
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The overall
look of your site is magnificent, let alone the content!
What is a heel lift?
6 مرداد 96 23:38
Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of
volunteers and starting a new project in a community in the same
niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You
have done a marvellous job!
How do you get a growth spurt?
6 مرداد 96 22:29
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my
blog shine. Please let me know where you got your design. Bless you
deannmooradian.wordpress.com
1 مرداد 96 00:12
Good day I am so excited I found your site, I really found you
by accident, while I was researching on Askjeeve
for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all
at the moment but I have bookmarked it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back
to read a great deal more, Please do keep up the superb work.
http://lorenabrooks2.page.tl
30 تیر 96 12:27
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Keep up the fantastic work!
http://DagmarGrzybowski.bravesites.com
3 خرداد 96 19:17
I'm not sure why but this blog is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
https://sheradupoux.wordpress.com/2015/06/25/hammer-toes-surgery
22 اردیبهشت 96 14:28
I think that what you posted made a great deal of sense.
However, think on this, what if you were to write a awesome post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your website, but suppose you added something to maybe
get a person's attention? I mean کامپیوتر - بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری optical Switching is a
little plain. You might glance at Yahoo's front page and see how they create post titles
to grab viewers to open the links. You might try adding a video or a related
picture or two to grab readers interested about everything've written. Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.
manicure
8 اردیبهشت 96 15:47
No matter if some one searches for his necessary thing,
therefore he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30