تبلیغات
کامپیوتر - بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری optical Switching

بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری optical Switching

نویسنده :سهراب
تاریخ:2 دی 89-07:06

بكارگیری تجهیزات سویچینگ نوری Coptical Switchinglدرنسل بعد شبكه‌های كابل زیردریایی
خلاصه مقاله:
روند روبه توسعه فناوری‌های DWDM در شبكه‌های گسترده فیبرنوری، انتقال ظرفیت فشرده شده را ازطریق شبكه‌های كابل زیردریایی ممكن ساخته است. در حال حاضر، سیستم‌های كابل زیر دریایی اقیانوس گستر 96WOM با ظرفیت 10GBPSبه بهره برداری رسیده است وسیستم 200WDMاقیانوس گستر با همین ظرفیت مراحل تست آزمایشگاهی خود را می‌گذراند. علاوه بر این، افزایش تعداد زوج‌های فیبر در كابل زیر دریایی به 4و12زوج سبب شده است كه ظرفیت این كابل‌ها به حدود 10ترابیت/ثانیه ارتقاء یابد. این قابلیت نیازفزاینده آتی پهنای باند ترافیك داده بین‌المللی را بر آورده می‌كند.
یكی دیگر از نیازهایی كه نسل بعد كابل‌های زیر دریایی باید به‌آن پاسخ دهد، اتصال كابل زیر دریایی به خود مراكز مخابراتی به جای ایستگاه‌های زمینی (Land Station)می‌باشد.این امر سبب می‌شود كه سیستم‌های زمینی كلان شهرها، مستقیما به ظرفیت كابل زیر دریایی متصل و از مزایای آن بهره‌مند شوند. در این حالت، در صورتی كه بخواهیم با استفاده از ساختار شبكه حلقه‌ایی مبتنی بر SDH، شبكه یكپارچه DWDM زمینی وزیردریایی ایجاد كنیم، مشكلاتی از قبیل توسعه ناپذیری شبكه، عدم مدیریت و كنترل شبكه وهمچنین محدویت فضا و قیمت بوجود می آید.
اعتقادبر این است كه بكارگیری فناوری‌های سوددهی نوری (Optical-Switching)یكی از راه حل‌های اساسی حل چنین مشكلات می‌باشد.
در این مقاله، راجع به ساختارهای شبكه زیردریایی نسل بعد و پاسخ گویی آنها به نیازهای جدید و پیش رو-مطالبی ذكر خواهد شد. در ساختار پیشنهادی، از طول موج‌های شبكه اتصال متقابل نوری موسوم بهOXC (Optical cross)در گره‌های شبكه هردوایستگاه كابلی (Cable Station)و مركز تلفن كلان شهرها استفاده می‌شود. در این ساختار، شبكه‌های مبتنی بر OXC، با استفاده از آرایش و همبندی (Topology)شبكه نوری (Mesh Network) سبب ساده‌تر شدن ساختار شبكه اصلی، قابلیت توسعه و كارایی و بهره‌برداری بهتر از پهنای باند می‌شوند.
شبكه‌های حلقه‌ای زیر دریایی مبتنی بر SDHشبكه‌های حلقه‌ای زیر دریایی اقیانوس گستر، ابتدا در سال 1995 در شبكه‌های كابل زیر دریایی TAD12و13وTPT-5استفاده شدند.
این شبكه‌ها با استفاده از تجهیزات حلقه تسهیمی و ساز و كار رفع خرابی خود كار عمل و برای پشتیبانی شبكه حلقه SDH، به هنگام بروز خرابی‌ها، از پروتكل APSكه استاندارد ITU است، استفاده می‌كنند.
تجهیزات پشتیبانی یا حفاظت شبكه (NPE)، كه شبكه حلقه 4 فیبره را پشتیبانی می‌كند، به نحوی تعریف شده است كه با Aاستاندارد جی 841 ITUهمخوانی داشته باشد. در حال حاضر، این ساختار عمدتا ًبرای شبكه‌های زیر دریایی منطقه‌ایی و اقیانوس گستر پذیرفته شده است.
NPE،كه در واقع وظیفه پشتیبانی شبكه را به عهده دارد، در ایستگاه كابلی نصب می‌شود. عمل افزودن یا پیاده‌سازی ظرفیت NPE را سیستم‌های پشتیبانی زمینی بر فناوری SONET/SDH در مراكز عمده مخابراتی تبادل ترافیكی، انجام می‌دهد.
دراین ساختار، هر یك از سیستم‌ها، ساختار مدیریتی خاص خود را دارد. مسئله مدیریت مختلف از نظر بهره‌برداری، وجود سكوی انحصاری متمركز بهتر است، در مدیریت‌های انحصاری و تك قطبی ،سیستم‌های زمینی و زیر دریایی، مسائلی چون خودكار سازی(Economies of Scale)باید در نظر گرفته شود.
در دهه‌های قبل، شبكه‌های زیردریایی بر اساس قراردادهای ساخت ونگهداری، بین كنر سیلی مركب از چندین شركت مخابراتی مجاز انجام می‌شده است ولی با جهانی شدن و مقررات زدایی بخش مخابرات ،شركت های مخابراتی فرابر جهانی (Globel Carrier) ،تجارت جدیدی را آغاز كرده‌اند به نام تجارت فرابری فرابرهاCarrier`s Carrier) (Business این شركت‌ها با احداث شبكه‌های كابل‌های زیردریایی خصوصی، دسترسی را برای ISPهای كلان شهرها فراهم كرده‌اند. همان طور كه گفته شد، در شبكه‌های حلقه‌ایی مبتنی بر NPE، در زمانی كه قاپ STMسیستم SDH ،توسط خود سیستم SDH ، به سرعت‌های پایین‌تری، پیاده‌سازی می‌شود، برای نصب پشتیبانی شبكه (NPE)و تجهیزات شبكه زمینی، به ده برابر فضای بیشتر نیاز هست از سوی دیگر وقتی تجهیزات بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، مصرف برق نیز بیشتر می‌شود. از همین رو، به ناچار برای كاهش اندازه و تعداد تجهیزات، باید از فناوری بسته‌ای استفاده كرد.
در سیستم‌های زیردریایی DWDM،هزینه عمده، هزینه بخش پایانه (Terminal)است كه هزینه واحدها نیز ممكن است به آن افزوده شود. در اینجا، هزینه تجهیزات پایانه به نسبت تعداد طول موج‌های سیستم، افزایش می‌یابد. در سیستم ترابیت، در صورتی كه همین ساختار شبكه مورد استفاده قرار گیرد، هزینه تجهیزات پایانه، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. بنابراین كاستن از هزینه‌های كلی پایانه، اهمیت خاصی دارد.
شواهد وقرائن فعلی، حكایت از رشد ترافیك دنیا، در مقیاسی بیشتر از ترافیك صوتی TDMدارد اخیراً، ترافیك بسته‌های IP ، با استفاده از تجهیزات مسیریاب واسطه‌های با سرعت بالای 5/2گیگا هرتز، برقرار شده بر همین اساس ارزش سیستم‌های SONET/SDH به عنوان لایه همتا و میانی كاهش یافته است. بسیاری از فروشندگان در صدد شكل دهی و توسعه راه حلی هستند كه بتواندترافیكIP را مستقیما از طریق DWDMحمل كنند.
وضعیت فعلی صنعت، استفاده از فناوری‌هایی است كه طول موج‌های شبكه‌ایی را پشتیبانی كنند و بتواند سیگنال نوری را بدون توجه به قالب (Format)اآن حمل كند. تبدیل قالب سیگنال، تجمع سیستم‌های فرعی و مسائل مربوط به نگهداری و بهره‌برداری باید در حاشیه شبكه‌ها قرار گیرند. از آنجایی كه شبكه‌های مبتنی بر طول موج، قادرند كه قالب‌های مختلف سیگنال را روی سكوی مشترك قرار دهند و هم چنین با توجه به ساده‌تر شدن ساختار شبكه‌های ترابری و به حداقل رسیدن تجهیزات، مدیریت چندگانه از بین می‌رود. در شبكه‌های كابلی زیر در یایی مبتنی بر طول موج، بخش عمده‌ایی از تجهیزات فرعی ومواصلاتی SDH/SONNET تحت‌الشعاع تجهیزات شبكه‌های لایه‌ای نوری قرار می گیرد. حداقل سازی (كمینه سازی)تجهیزات شبكه سبب كاهش عمده هزینه‌های سیستم خواهد شد.
شبكه نوری مبتنی برOXC
پشتیبانی و حفاظت سریع، از مقوله‌های مهم واصلی شبكه‌های زیر دریایی فعلی برای جلوگیری از قطع مكالمات صوتی می‌باشد.
حفاظت سیستمی حلقه‌ای تسهیمی، از حالت پشتیبانی و بازگردانی شبكه نوری، سریع‌تر است.علت این امر، ساده‌تر بودن ساختار و استفاده از ظرفیت پشتیبانی 1:1 ذخیره (Reserve)می‌باشد. شایان ذكر است كه پشتیبانی 1+1مطابق با استاندارد پشتیبانی 50 میلی ثانیه می‌باشد. در مجموع، شبكه نوری، با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق زمان قطعی، نسبت به شبكه حلقه‌ای، قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. از سوی دیگر، شبكه‌های نوری مجهز به شبكه پشتیبانی با كارایی بسیار بالاتری نسبت به شبكه‌های حلقه‌ای هستند. در شبكه پشتیبانی نوری، عموما گزینه‌های زیادی برای مسیر پشتیبانی وجود دارد و قابلیت حفاظت N+1نیز در این سیستم گنجانده شده است. به همین دلیل، شبكه‌های نوری در سناریو‌های خرابی و قطعی‌های مكرر، كارایی بهتر و كاربرد بالاتری دارند. از آن سو، در شبكه‌های حلقه‌ای، حالت پشتیبانی N>1 N:1 ،برای هر فیبر به طور جداگانه وجود ندارد. علاوه بر این در شبكه‌های حلقه‌ای چندگانه، همان طور كه در شكل 3 نشان داده شده است، به ظرفیت‌های بیشتر در پیوندهای مواصلاتی (Inter Conneching Rinks)نیاز هست.
در شبكه‌های سراسری انتها به انتها، شبكه نوری یكپارچه، مزایای بسیار زیادی دارند. ارائه بلادرنگ خدمات باند عریض، یكی از ابزارهای مهم در افزایش تقاضای ناگهانی پهنای باند به شمار می‌آید. در ساختار حلقه كه ذاتاً چندین حوزه مدیریتی دارد، ارائه چنین خدماتی، زمان طولانی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.
فناوری شبكه نوری مبتنی بر طول موج نوری (Optical Switching)استفاده می‌كند، نسل بعد شبكه‌های زیردریایی را محقق می‌كند. با استفاده از سیستم‌های OXC،قابلیت‌های چون افزایش پیاده‌سازی و اتصال متقابل طول موج‌های مبتنی بر كانال، كه كلید كاربری مؤثر شبكه نوری محسوب می‌شود، میسر می‌گردد.
با استفاده از سیستم‌های OXCو فناوریDWDM،لایه ترابری نوری مبتنی بر طول موج تعریف می‌شود كه بر اساس آن زیر ساخت فیبر به صورتی پویا تسهیم می‌شود. در نتیجه این قابلیت به وجود می‌آید كه بتوان به صورت پویا، كانال‌های طول موجی انتها به انتها را واگذار كرد. برای مدیریت و كنترل شبكه نوری مبتنی برOXCدر مقیاس بزرگ، توانایی و اجرای خودكار تشخیص پیونده(Link)و گره الزامی است. برای ایجاد چنین كاركردهایی فناوری MPLSبه اضافه سیستم‌های پایگاه داده، مثل پیونده شبكه و وضعیت گره‌ها باید در حوزه نوری مورد استفاده قرار گیرند.
شبكه نوری كه توسط سطح كنترلی G-MPLSمدیریت می‌شود، دارای این قابلیت است كه بلادرنگ خود را بر اساس سطوح سرویس مورد نظر مشتری، آرایش مجدد كند.
در اینجا این خود شبكه است كه در هنگام اضافه شدن گره‌های جدید، مسیرهای جدید را به طور خود كار شناسایی می‌كند. در واقع این عمل، نوعی شبكه نوری هوشمند را ایجاد می‌كند. علاوه بر این ترافیك IP نیز از طریق صفحه كنترلی مشابه و از طریق واسطه‌های UNI،ترابری می‌شود. مشخصات این صفحه كنترلی جدید در ITU، در حال استاندارد شدن است.
ارزش شبكه‌های جدید زیر دریایی
یكی از نیازهای شبكه‌های فرابر جهانی و فرابرهایی كه ارائه دهنده ظرفیت به سایر فرابرها می‌باشند
(Carrier`sCarrier) اتصال دهندگی شهر به شهر در شبكه‌های داده‌های جهانی خود می‌باشد. آنها باید دارای این توانایی باشند كه باند عریض را حداقل در سطح STM16 و به روش مقرون به صرفه و اقتصادی واگذار كنند.
هدف اصلی، واگذاری اتصالات طول موجی است كه در كل شبكه یكپارچه زیردریایی و زمینی از فناوری لایه نوری استفاده كند. به كارگیری شبكه‌های داده برای اتصال مراكز حضور یا POP، در طول شبكه‌های زیردریایی جهانی، از نظر دسترسی جهانی به خدمات ISPها و همچنین توسعه تجارت الكترونیك ISPبسیار مهم تلقی می‌شوند. اتصال دهندگی مبتنی بر طول موج، منجر به ساده شدن ساختار شبكه می‌شود. مراكز دنیا، معمولاًدر ناحیه شهری قرار داده می‌شود كه از طریق اتصال طول موج مستقیم به سایر مراكز داده‌ای متصل می شود. این طرح در مقایسه با وضعیتی كه ترافیك داده از طریق تعداد زیادی هاپ و مسیریاب IPو تجهیزات STM/SDHترابری می‌شود، خیلی ساده‌تر است. صرفه اقتصادی، به سبب كم شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، یكی دیگر از مزایای اتصال مستقیم می‌باشد. از سوی دیگر اتصال انتها به انتها و مستقیم، ارائه سریع پهنای باند را فراهم می‌آورد. در واقع واگذاری طول موج انتها به انتها، پهنای باند را تبدیل به یك كالا می‌كند و ظرفیت بر مبنای در خواست مشتری، به عنوان یك كالا به فروش می‌رسد.
از همین رو، فروش ظرفیت بر اساس IRU ارزش كمتری خواهد شد. در اتصالات طول موج، تجهیزات مشتری نیاز به واسطه ندارد و دسترسی با هزینه كم و آسان، اتصالات اینترنت را امكان پذیر می‌كند. شبكه مبتنی بر طول موج ساز و كارهای مختلف پشتیبانی شبكه را پوشش و خدمات متنوعی را به انضمام مهندسی ترافیك ارائه می‌دهد.
اعتبار شبكه یكپارچه زمینی و زیردریایی مبتنی بر OXC
برای اعتبار دهی به مفاهیم گفته شده، آزمایشگاه (KDD-SCS)KDDI با همكاری شركت لوسنت تكنولژیا، آزمون شبكه‌سازی زیردریایی را انجام داده است كه مفهوم تكامل و كاربرد شبكه‌های نوری زمینی و زیر دریایی یكپارچه را ارائه می دهد. در این آزمون فناوری زیردریایی KDD-SCS و فناوری ترابری زمینی لوسنت تكنولژیا آمیخته شده است.
مؤلفه‌های سخت‌افزاری اصلی این آزمون عبارتند از:
- سیستم KDD-SCS كه شبكه‌سازی زیر دریایی با ظرفیت 10Gbpsبه انضمام ارتقاءكاربرد FECجدید را ارائه می‌دهد.
- امكانات آزمون برای شبیه سازی تقویت كننده‌های نوری انتقال در عرض اقیانوس DWDM
- سیستم نوری OLSموسوم بهWave Streamمتعلق به لوسنت تكنولژیا فراهم‌كننده انتقال DWDM 10 مگابات ثانیه زمینی
مسئله اصلی در یكپارچه‌سازی شبكه‌های زیردریایی، تامین تجهیزات تبدیل سیگنال دهی و همچنین وفق دادن مشخصات تجهیزات واسطه‌ای است.
میان كاری بین تجهیزات OXC,SLTEاز جمله تلاش‌های عمده‌ای است كه در تامین خدمات جدید مبتنی بر طول موج صورت گرفته‌است. در عین حال، اتصال دهندگی شبكه یكپارچه بین تجهیزات زمینی وزیردریایی منجر به سیستم‌های مدیریتی شبكه یكنواخت جهانی می‌شود. نتایج آزمون شبكه سازی حاكی از تامین سریع طول موج انتها به انتها، مسیر پشتیبانی نوری متشكل از عناصر شبكه زمینی و زیردریایی و همچنین ترابری ترافیك IP ازطریق اتصال دهندگی طول موج كانال شبكه زمینی می‌باشد.
الگوهای شبكه سیستم زیر دریایی نسل جدید
شبكه مبتنی بر OXC به سادگی با قرار دادن OXC در هر گره در شبكه جهانی فرابر خصوصی قابل اجرا واستفاده است. از سوی دیگر، بكارگیری شبكه جهانی OXCدر شبكه زیر دریایی مشترك متعلق به كنسرسیومی متشكل از چند فرابر، مقداری پیچیده است چرا كه هر شركت فرابر باید یحتمل از OXCهای ساخت شركت خاصی در شبكه زمینی خود استفاده وبه همان صورتی كه سایر شركت‌های فرابر اتصال انتها به انتها را بر قرار می كنند، عمل كنند.
یكی از روش‌ها، استفاده ازBGPنظیر به نظیر حوزه‌های شبكه‌های مختلف است كه در شكل شماره 7 نشان داده شده است. هر شركت فرابر از طریق تجهیزات موسوم بهNNIو با همبندی نظیر به نظیرBGP به شبكه زیردریایی متصل می‌شود و به صورت تسهیمی از این شبكه استفاده می‌كند. سهم هر فرابر به منزله شبكه خصوصی VPN آنها می‌باشد.
روش دیگر، تسهیم شبكه مبتنی بر زوج‌های فیبر می‌باشد. با بخش كردن شبكه نوری به زوج‌های فیبر، هر شركت فرابر قادر است سهمی از ساختار شبكه زیردریایی را به خود اختصاص دهد. شبكه هر فرابر(Carrier)، یك سیستم OXC است كه ساخت فروشنده خاصی می‌باشد كه به ایستگاه زمینی متصل شوند. این مسئله در شكل 8 نشان داده شده است.
در این ساختار، این شركت‌ها قادرند هر یك بطور مستقل، شبكه‌ای را شكل دهند و مسائل مربوط به میان كاری تجهیزات ساخت فروشنده‌های مختلف را رفع كنند.
نتیجه گیری:
در این مقاله نشان داده است كه ساختار شبكه نوری كه از تجهیزات مبتنی بر طول موج و همبندی سوددهی نوری استفاده می‌كند. قادر است شبكه زیر دریایی نسل جدید را متحقق كند و قابلیت‌های زیر را ارائه دهد:
- یكپارچگی شبكه‌های زمینی و زیر دریایی، ارتقاء مسائل اقتصادی، قابلیت توسعه و انعطاف و مدیریت شبكه
- ترابری كارا و مؤثر ترانك داده و IPجهانی انتها به انتها.

نوع مطلب : کامپیوتر 
دنبالک ها: دانش ما 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://tinyurl.com/cxwlmw08
12 مرداد 98 12:57
Great ? I should certainly pronounce, impressed with your site.
I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended
up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all.

Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme .
a tones way for your client to communicate. Nice
task.
http://url.ie/148vp
1 مرداد 98 15:24
This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Short but very accurate information... Appreciate your sharing this one.
A must read post!
https://www.liveinternet.ru/users/rye_vang/post456618953
1 مرداد 98 15:01
I do not know whether it's just me or if everybody else experiencing issues with your blog.
It seems like some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please
comment and let me know if this is happening to them too?

This might be a issue with my web browser because I've had this
happen before. Thanks
http://als.anits.edu.in/members/dohertyengberg679/
1 مرداد 98 14:56
I simply had to appreciate you yet again. I do not know what I might have gone through
without the smart ideas provided by you concerning my
question. Entirely was an absolute intimidating crisis for me personally, however , understanding your specialized technique you managed the issue took me to leap with contentment.
Now i am happy for this support and even hope that you find out what
a great job you have been putting in teaching other individuals by way
of your web blog. I'm certain you haven't come across all of us.
https://www.minds.com/blog/view/988324621309669376
1 مرداد 98 13:52
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's web site link on your page at suitable place and other
person will also do similar for you.
http://boyer69boyer.uniterre.com/882431/Anti+Wrinkle+Facial+Cream+And+Things+Only+Dermatologists+Can+let+You.html
1 مرداد 98 12:27
I have been reading out a few of your posts and i must say pretty clever stuff.
I will surely bookmark your site.
http://7.ly/yEwu+
1 مرداد 98 11:44
Please let me know if you're looking for a article author for your site.

You have some really great articles and I think I would
be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content
for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Thank you!
https://mendoza06nymand.tumblr.com/post/185687969245/tips-to-try-eye-cream-correctly
1 مرداد 98 11:21
Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from.
Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just book mark this web site.
https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=218718
1 مرداد 98 11:17
I wanted to send you the little remark just to give thanks
over again relating to the exceptional methods you have featured on this
site. It is so wonderfully open-handed with you to allow extensively precisely what a few individuals could have distributed for an electronic book
to generate some profit on their own, specifically considering that you could possibly have tried it
if you ever decided. The basics also worked as a good way to know that many people have a similar interest
just like my very own to know lots more related to this issue.
I know there are numerous more pleasant situations ahead for those who discover your blog.
http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=2052706
1 مرداد 98 10:57
Good ? I should certainly pronounce, impressed
with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access.
I recently found what I hoped for before you know it at all.
Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate.

Excellent task.
https://zzb.bz/NM6uP
1 مرداد 98 10:49
Loving the information on this internet site, you have done outstanding job
on the blog posts.
http://ottekeller6.unblog.fr/2019/06/20/weight-loss-plateaus-4-ninja-tricks-to-overcome-them/
1 مرداد 98 10:28
Deference to author, some fantastic information.
https://www.inventables.com/users/dickinsonlong8174
1 مرداد 98 09:50
Hiya, I am really glad I have found this information.
Nowadays bloggers publish only about gossips and
net and this is actually annoying. A good web site with interesting content,
this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I'll be visiting
it. Do you do newsletters? Can not find it.
http://cutt.us/N6jWs
1 مرداد 98 09:47
Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something totally, but this post presents nice understanding
even.
https://disqus.com/home/discussion/channel-new/7_the_reason_why_you_should_start_global_forex_trading/
1 مرداد 98 08:58
Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding pattern.
https://diigo.com/0ewez3
1 مرداد 98 08:52
My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right.
This publish actually made my day. You can not believe just how a lot
time I had spent for this information! Thank you!
https://forums.huduser.gov/member.php?action=profile&uid=218677
1 مرداد 98 08:29
Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a top notch article...
but what can I say... I procrastinate a lot and don't seem to get nearly
anything done.
http://connollyogle58.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/13797468-top-10-foods-for-muscle-building#xt_blog
1 مرداد 98 07:57
I'm extremely inspired along with your writing talents and also with the layout in your blog.
Is this a paid subject or did you customize it your self?
Anyway stay up the nice quality writing, it's uncommon to look a nice weblog like this one
today.
https://www.sendspace.com/file/kmzg95
1 مرداد 98 07:29
This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate information... Thank you for sharing this one.
A must read post!
https://www.instapaper.com/read/1204728430
1 مرداد 98 07:26
You have brought up a very good points, thanks for the post.
https://johnston62fuentes.webs.com/apps/blog/show/46869889-slow-carb-and-slow-carb-recipes-to-feed-your-healthy-life
1 مرداد 98 07:25
I'm still learning from you, while I'm improving myself.
I absolutely love reading all that is posted on your site.Keep the aarticles coming.

I liked it!
http://cutt.us/FTXJF
1 مرداد 98 06:59
Hello There. I discovered your blog the usage of msn. That is a very neatly written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
https://www.evernote.com/shard/s483/sh/627a8650-4d71-489b-aa7d-ca9a6a0cac67/c4a664251fee23e96fbb1d5cd98982fc
1 مرداد 98 05:52
You are a very intelligent individual!
http://www.feedbooks.com/user/5312678/profile
1 مرداد 98 05:30
An intriguing discussion is worth comment. I think that you
should publish more about this issue, it may not be a taboo matter but usually people don't speak about these topics.
To the next! All the best!!
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/davidsondavidson59/
1 مرداد 98 04:55
Real clear web site, thanks for this post.
grimaldilines7.wordpress.com
3 تیر 98 04:53
I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of
sace . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
Studying this information So i am happy to show that I've a very god uncanny feeling
I found out just what I needed. I most for sure will mske certain too
do not forget thhis site and provides it a look regularly.
viagra covered under medicare
19 خرداد 98 13:56

When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. Thus that's why this paragraph is outstdanding. Thanks!
viagra commercial women
18 خرداد 98 17:48

It's awesome to go to see this site and reading the views of all mates about this paragraph, while I am also keen of getting familiarity.
top male erectile pill
28 اردیبهشت 98 06:57
erectile issues in men over 50 http://viagralim.us erectile issues in men over 50 !
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos
erectile d with matt lauer
4 اردیبهشت 98 20:52
canadian online http://viagralim.us canadian online !
Hi there, I want to subscribe for this website to get hottest updates, so where can i do it please assist.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30