تبلیغات
کامپیوتر - دو روی سكه جامعه اطلاعاتی

دو روی سكه جامعه اطلاعاتی

نویسنده :سهراب
تاریخ:24 آذر 89-19:58

امروزه تولید اطلاعات و دانش در تمام ابعاد علمی، فنی و كاربردی و پراكندن آن با ابزارها و امكانات ارتباطی با هدف به اشتراك گذاری آنها در سطح ملی یا بین المللی، فرآیندی تحول زا و مثبت در عرصه تبادلات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است. فراهم‌شدن امكان دسترسی عمومی به اطلاعات حوزه‌های مختلف موردنیاز مردم و به كارگیری آنها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی از جمله مزیت‌هایی است كه عاید تولیدكنندگان و كاربران اطلاعات می‌شود امروزه تولید اطلاعات و دانش در تمام ابعاد علمی، فنی و كاربردی و پراكندن آن با ابزارها و امكانات ارتباطی با هدف به اشتراك گذاری آنها در سطح ملی یا بین المللی، فرآیندی تحول زا و مثبت در عرصه تبادلات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است. فراهم‌شدن امكان دسترسی عمومی به اطلاعات حوزه‌های مختلف موردنیاز مردم و به كارگیری آنها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی از جمله مزیت‌هایی است كه عاید تولیدكنندگان و كاربران اطلاعات می‌شود.
امكان دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات حاصل از نتایج تحقیقات، نظریه‌های علمی، آزمایش‌ها و پژوهش‌ها، بررسی و تجزیه و تحلیل مفاهیم، كاربرد فناوری‌ها برای كسب دانش و كاربرد فناوری‌ها برای تولید و توزیع دانش همه از جمله ویژگی‌هایی است كه بشر امروز در ورود به جامعه اطلاعاتی یا به عبارت بهتر جامعه جهانی اطلاعاتی با آنها مواجه است و از آنها بهره‌مند می‌گردد. از این رو هر یك از شهروندان جامعه اطلاعاتی با برخورداری از مواهب دموكراسی اطلاعاتی بوجود آمده در سایه جامعه اطلاعاتی كه نتیجه تفكر توسعه بر مبنای دانایی‌محوری است می‌توانند علاوه بر تاثیر پذیرفتن از شرایط حاضر به عنوان عامل و حتی شاخصی تاثیر گذار در اشاعه فرهنگ دانش محوری در جامعه عمل كنند. جامعه اطلاعاتی با توجه و نگاه از بالا به علوم و دانش‌های مختلف فنی، تجربی، انسانی و حتی هنری در صدد است تا از تمام عناصر و نیروهای موجود برای رسیدن به چهارچوب‌های نظری و عملی توسعه دانایی محور استفاده كند. در چنین فضایی است كه افراد و جامعه همچون عناصر پیكره یك سیستم مدام در حال داد و ستد خواهند بود و كالایی كه در این میان رد و بدل می‌شود، اطلاعات است و در این شرایط جامعه اطلاعاتی به افراد امكان می‌دهد كه فراگیری صحیح را بیاموزند و آنها را از نحوه طبقه بندی، بازیابی و به كار گرفتن اطلاعات به گونه‌ای آگاه می‌سازد كه برای دیگران نیز امكان آموختن دانش را فراهم كنند.
جامعه اطلاعاتی این توانایی را به افراد می‌دهد تا به صورت مستمر به فراگیری دانش بپردازند زیرا همواره اطلاعات موردنیاز خود را در دسترس دارند و از همین رو آنها می‌توانند در تمام لحظه‌های زندگی از دانش و اطلاعاتی كه در اختیار دارند، استفاده نمایند. اطلاعاتی كه در زندگی شخصی و كاری افراد می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد و زمینه‌های استفاده از اطلاعات را در امور اقتصادی، آموزشی، علمی، تحقیقاتی و اطلاع رسانی را فراهم كنند.
با این تفاسیر امروزه كارشناسان از اطلاعات به عنوان مهمترین ویژگی جهان مدرن یاد می‌كنند به گونه‌ای كه بیشترین توجه سیاستمداران و مدیران كشورها وقف اطلاعاتی شدن زندگی اجتماعی شده است. آنها معتقدند اطلاعات به چنان اهمیتی دست یافته كه شایستگی آن را دارد تا به صورت نماد عصر حاضر با آن برخورد شود و به عنوان محور برنامه‌های كلان و كوچك توسعه قرار گیرد.
در بررسی استانداردهای جامعه اطلاعاتی می‌بینیم كه الگوهای زندگی عادی و شغلی، اوقات فراغت، نظام آموزشی، اطلاع رسانی و عرصه داد و ستد مشخصا از توسعه و پیشرفت اطلاعات و دانش فنی توزیع و تولید آن متاثر است. كارشناسان این تحولات را نشات گرفته از رشد فزاینده تولید انبوه اطلاعات در طیف گسترده و فراوانی رسانه‌های جمعی كه اكثر آنها نیز به صورت الكترونیكی ظهور می‌یابد، می‌دانند. كارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه‌ای می‌دانند كه در آن ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است و تولید ارزش‌های اطلاعاتی عامل تعیین كننده‌ای در توسعه جامعه است. ‌
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش گرایش جوامع به استفاده از وب و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی وب مدار، نگرش‌ها و فرصت‌های نوینی را در فرآیند توسعه جامعه اطلاعاتی فراهم كرده و زمینه مناسبی برای ارتباطات دوسویه میان فرهنگ‌ها و اقتصادها و مراكز علمی دنیا بوجود آورده است. ‌
فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر همگرایی و تعالی اندیشه‌ها و توانایی‌های دانش نوین الگوها و استانداردهای جامعه اطلاعاتی را با هدف دستیابی به توسعه بر مبنای دانایی با نگرش جهانی ترسیم و به اجرا در خواهد آورد.
از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات به علت كانون همگرایی دو اصل مهم فرهنگ سازی یعنی محتوای اطلاعاتی و دانشی و ابزارهای اطلاع رسانی و ارتباطی تاثیر مهم و به سزایی در ایجاد تحولات و تغییرات فرهنگی در الگوی دانش مصرفی مردم دارد. از این طریق می‌توان فرآیند دانش سازی و دانش پراكنی را در سطح جامعه مدیریت و كنترل كرد و این دیدگاه را به تمامی امور جامعه تسری بخشید.
مدیریت امور بر پایه دانش در تمامی ساختارهای جامعه می‌تواند نطفه فرآیندی بزرگ‌تر و جامع‌تر را بیافریند، فرایندی كه از آن به عنوان توسعه دانایی محور یاد می‌شود و زمینه ساز بهره گیری و استفاده بهینه از مزایای پدیده جهانی شدن است.
تحولات گذار از عصر صنعتی به عصر اطلاعات
از نیمه‌های دوم قرن بیستم به تدریج شاهد افول عمر عصر صنعتی بودیم. هرچند پایان عمر عصر صنعتی بر اساس یك قرارداد و تحت شرایط و توافق خاصی صورت نگرفت و در یك دید واقع بینانه امری تئوریك و نسبی است اما شرایط و رخدادهای اتفاق افتاده در طول چند دهه به صورت زنجیره وار منجر به پایان یافتن عمر این عصر شد.
تحولات پرشتاب علمی ـ تكنولوژی به عنوان موتور محرك تحول جدید مطرح شدند و رشد و تكامل بشر در عصر صنعتی توانمندی لازم را برای ورود به عصر اطلاعات را فراهم كرد. سال‌های آغازین دهه 70 در غرب همراه با آغاز حركت‌های زیادی برای ایجاد تحول در زمینه اطلاعات و اطلاع رسانی بود. در سال‌های آغازین دهه 80 گرایش به استفاده از كامپیوترهای كوچك در ادارات و پس از آن خانه‌ها زیاد شد و در نتیجه بسیاری از كارهای جاری تحت تاثیر این تغییر قرار گرفت. از سال 1990 به بعد سیر تحولات در توسعه اشتراك گذاری اطلاعات با ظهور و توسعه شبكه‌های كامپیوتری سرعت بیشتری به خود گرفت و با شكل گیری وب گسترده جهانی تحولی فراتر از حد انتظار را برای جهانیان ایجاد كرد.
در این زمان فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی و اطلاع رسانی و آموزشی با استفاده از بسترهای ایجاد شده رنگ و بوی دیگری به خود گرفتند تا از این طریق مردم بتوانند خدمات خود را در ابعاد جهانی ارائه و یا تامین كنند. در آغاز هزاره سوم و با بهره گیری و تلفیق اینترنت و سیستم‌های اطلاعاتی تحول جدیدی ایجاد شد و آن به وجود آمدن سیستم‌های وب مدار بود كه ضمن بالابردن راندمان كاری و حذف كاغذ از فرآیندهای ارتباطی و كاری سازمان‌ها به آنها امكان انجام كارهای غیرحضوری را نیز می‌داد. تمام فعالیت‌های انجام شده در جهت توسعه و تسهیل امكان به اشتراك گذاری اطلاعات بوده است و افرادی كه به عنوان توسعه دهنده فناوری و یا كاربر آن بوده‌اند خواسته و ناخواسته فعالیت‌های خود را بر مبنای اطلاعات قرار داده‌اند. اطلاعات به تعبیر جالب برخی از كارشناسان كالای قرن بیستم لقب گرفته است و محور تمام برنامه ریزی‌ها و اختراعات و تولیدات فناورانه نیز به شمار می‌رود.
اطلاعات و چالش‌های جهانی
كارشناسان اطلاعات را حاصل تجزیه و تحلیل مجموعه‌ای از داده‌های همگن می‌دانند كه در اثر تركیب با مجموعه‌ای دیگر از اطلاعات تشكیل دهنده دانش خواهند بود.
عصر حاضر با دو پدیده مختلف روبروست: 1- انفجار اطلاعات كه حاصل رشد سریع و بی سابقه در كمیت و حجم و تنوع و شكل اطلاعات و انتشارات است و باعث كاهش نیم عمر اطلاعات در جهان شده است. 2- انفجار جمعیت و توسعه نایافتگی حاصل از آن.
كارشناسان معتقدند این دو پدیده از نظر جغرافیایی با یكدیگر نسبت عكس دارند یعنی در جوامعی كه اطلاعات به عنوان محور توجه و برنامه‌ریزی درآمده، انفجار جمعیت كمتر بوده و انفجار اطلاعات كاملا محسوس است به گونه‌ای كه حتی زندگی روزمره مردمان این گونه كشورها مبتنی بر بهره گیری مناسب از این اطلاعات است. این درحالیست كه در كشورهای توسعه نیافته كه از معضل رشد بی حد و حصر جمعیت رنج می‌برند، ضعف مشهودی در تولید و توزیع اطلاعات و بهره‌گیری كارآمد از اطلاعات موجود وجود دارد.
نكته‌ای كه این روزها باعث اشتباه در دریافت مفهوم كلی و حقیقی اطلاعات می‌شود، محدود كردن اطلاعات در حوزه دانش فناوری اطلاعات است و به نظر می‌رسد كه اگر تصویر و جایگاه روشنی از فناوری اطلاعات به دست آوریم می‌توانیم جایگاه اصلی اطلاعات را نیز تعریف و شناسایی كنیم.
با این توضیح می‌توان فناوری اطلاعات را به مثابه منشوری عنوان كرد كه اطلاعات علوم مختلف فنی و تجربی و انسانی و هنری می‌توانند در گذر از این منشور ضمن بهینه سازی و توسعه كمی و كیفی موجب افزایش تمركز بر روی علوم مختلف نیز بشوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند كه در جوامع توسعه نیافته كه هنوز در گیر و دار عصر كشاورزی و صنعتی هستند و اطلاعات در آنها جایگاه مناسبی نیافته، مشكلات و نقص‌ها و ضعف‌های عمده‌ای نیز از همین محل ناشی و گریبان گیر برنامه ریزان و مسوولان آنها می‌شود.
بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت عدم توسعه مناسب كاربری اطلاعات كه ترجیحا نیز باید در بستر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گیرد، ارتباط مستقیمی با مشكلات كشورهای توسعه نیافته در مصرف انرژی، محیط زیست، اقتصاد، توسعه سیاسی و فرهنگی - آموزشی و دیگر شاخص‌ها و معیار‌ها دارد.
بدون شك ارتقای جایگاه دانش در جامعه سطح تفكر و نوع عملكرد مردم را در فعالیت‌ها و موضع گیری‌های مختلف اجتماعی تغییر می‌دهد و باعث افزایش كمی و كیفی در نحوه بهره گیری و بهره دهی ایشان به جامعه می‌شود. نكته حائز اهمیت در توجه دولت‌ها به مساله اطلاعات ارتباط مستقیم و اثر گذار اطلاعات در توسعه و تاثیر توسعه در افزایش اطلاعات است. این تاثیر و تاثر می‌تواند در ابعاد گفتمان‌های زیر ساختی توسعه یعنی توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه علمی بروز و ظهور پیدا كند.
شكاف اطلاعاتی و شكاف دیجیتالی
یكی از مهمترین چالش‌هایی كه جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشكل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی كشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از كشورهاست. به زعم كارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست. یكی شكاف اطلاعاتی و دیگری شكاف دیجیتالی كه حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی است.
گذشته از نقش انحصارطلبی‌ها و قدرتمندی كشورهای سرمایه دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش‌های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و جهان توسعه نیافته وجود دارد. به نظر می‌رسد همانگونه كه رشد و پیشرفت بشر در دانش‌ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فناوری‌های نو فراهم آورده و همچنین توسعه فناوری‌ها نیز به رشد و توسعه دانش و اطلاعات كمك كرده، ضعف‌ها و مشكلات و نقص‌های موجود در گسترش دانش و اطلاعات نیز با كمبودهای ناشی از عدم رشد مناسب فناورهای ارتباطی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد اما اتفاقی كه به تازگی در حال تبدیل شدن به یك چالش جدی جهانی است، تلفیق دو پدیده شكاف دیجیتالی و شكاف اطلاعاتی توسط كشورهای پیشرفته و استفاده از بستر‌های اطلاعاتی-دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار علیه كشورهای ضعیف و توسعه نایافته است.
به عنوان نمونه یكی از بحث‌های چالش برانگیزی كه در چند ماهه اخیر مقارن با اجلاس جامعه اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته، موضوع حاكمیت اینترنت به عنوان مهمترین و بزرگترین بستر بین المللی اشتراك‌گذاری اطلاعات است. در این بین آمریكا كه خود را سردمدار و محق مدیریت جهانی اینترنت می‌داند با تلاش‌ها و اقدامات و مخالفت‌های بسیاری سعی در اثبات ادعای خود دارد. ‌
اینگونه رفتارها و دیدگاه‌های حاكم بر فضای دنیای اطلاعات زمینه ساز شكل گیری طبقه بندی جدید با ویژگی فقر اطلاعاتی در اثر بروز شكل جدید از برتری طلبی به شكل غلبه الكترونیكی در عرصه جهانی است. بدین ترتیب فصل جدیدی در روند توسعه جامعه اطلاعاتی جهانی در حال شكل‌گیری است كه ظاهرا حكایت از تمایل كشورهای توسعه یافته بر استیلای بلامنازع در این عرصه دارد. به گونه‌ای كه هم اكنون نیز به صورت آشكار با دو زیرگروه فقرای اطلاعاتی و ثروتمندان اطلاعاتی برمی خوریم.
در اینچنین شرایطی زمانی كه جریان اطلاعات در جامعه از تحرك بیشتری برخوردار شود و جامعه جهانی از جریان توزیع آزادانه و منصفانه اطلاعات فاصله بگیرد و اصول و چارچوب‌های دموكراسی دیجیتالی اطلاعاتی در جهان زیر پا گذاشته شود، كشورهایی كه از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهتری بهره‌مندند، سریع‌تر از كشورهای ضعیف این اطلاعات را تصاحب می‌كنند و در نتیجه با رشد تمایز اطلاعاتی، تبعیض میان طبقه برتر سیاسی ـ اقتصادی و علمی و اقشار مادون آن رو به فزونی خواهد گذاشت و آن اختلاف و شكاف مابین این دو گروه زمینه‌ساز استفاده نا به جای كشورهای پیشرفته از شرایط موجود به عنوان اهرم فشارهای اقتصادی، سیاسی و علمی خواهد شد.
تاثیرات توسعه ناهمگون فناوری اطلاعات در تعمیق شكاف دیجیتالی
فناوری اطلاعات با حذف موانع و مرزهای جغرافیایی فاصله‌های فیزیكی را از میان برداشته است و از این طریق مسائل و مشكلات بسیاری را حذف كرده است اما در عین حال، این نگرانی و معضل را نیز با خود به ارمغان آورده است كه فناوری اطلاعات منجر به جداسازی و ایجاد انفكاك بیشتری در بین اقشار اجتماعی شود و جامعه‌ای را بوجود آورد كه به دو بخش <برخوردار> و <غیربرخوردار> از فناوری تقسیم شده است.
در نتیجه، این روند با خطر شكل گیری طبقه بندی‌های تازه‌ای در جهان، نابرابری‌های جدید فرهنگی و علمی همراه باشد. مسائلی مانند كیفیت، دسترسی، برابری و توجیه هزینه در این رابطه قابل طرح هستند. علاوه بر اینكه موضوع دسترسی در ارتباط با طبقات اجتماعی، جنسیت و حرفه طبقه بندی می‌شود، نابرابری‌های منطقه‌ای زیادی در میزان دسترسی به زیرساخت و تجهیزات فناوری وجود دارد. دسترسی به شبكه ارتباطی و اطلاعاتی برای بسیاری از مردم جهان امكان پذیر نیست. آمارها نشان می‌دهند كه درحال حاضر تنها یك نفر از هر 20 نفر در دنیا به اینترنت دسترسی دارند و بیشتر آنها نیز در اروپا یا آمریكای شمالی زندگی می‌كنند كه فقط پنج جمعیت جهان را تشكیل می‌دهد. این درحالی است كه در سراسر آفریقا فقط 14 میلیون خط تلفن یعنی كمتر از شهرهای مانهاتان یا توكیو وجود دارد. با این حساب قریب به 80 درصد جمعیت دنیا هرگز امكان اتصال به اینترنت را نداشته‌اند.
در ایالات متحده كه تلویزیون و تلفن در منازل به حد اشباع رسیده است و دسترسی به فناوری اطلاعات در سطح بسیار بالایی است، هنوز تفاوت فاحشی بین كاربران مختلف فناوری اطلاعات در اقشار اجتماعی مختلف به چشم می‌خورد. در سال 1998 حدود 40 درصد خانوارها در ایالات متحده كامپیوتر شخصی داشتند اما فقط 25 درصد خانوارهای سیاه پوست و اسپانیایی تبار دارای كامپیوتر شخصی بودند.
در سال 2000 تقریبا یك سوم جمعیت ایالات متحده در خانه‌های خود از اینترنت استفاده می‌كردند اما این رقم برای اسپانیایی تبارها فقط 16 درصد و برای سیاه پوستان كمتر از 19 درصد بود. در نتیجه طی یك دوره كوتاه بین 1998 و 2000 شكاف دسترسی به اینترنت بین جمعیت سیاه پوست و میانگین ملی از 15 درصد به 18 درصد و برای اسپانیایی تبارها از 14 درصد به 18 درصد افزایش پیدا كرد.
در انگلستان هنوز كامپیوتر شخصی در بیشتر خانوارها نفوذ پیدا نكرده است و حدود دو سوم خانوارها در انگلیس كامپیوتر شخصی ندارند و دسترسی به اینترنت از خانه‌ها فقط برای اقلیتی محدود فراهم است. درحال حاضر نیمی از كسانی كه در انگلیس به اینترنت دسترسی دارند از اقشار بسیار بالای جامعه هستند.
به تمام اینها باید وضعیت قاره آفریقا كه جایگاه اكثریت كشورهای غیرتوسعه یافته است را اضافه كنیم كه زیرساخت فناوری اطلاعات از كمترین میزان گسترش برخوردار است اما در درون آفریقای جنوبی نیز سفیدپوستان دارای تعداد بیشتری تلفن نسبت به رنگین پوستان در منازل خود هستند و از امكانات بیشتری در بهره گیری از اینترنت نسبت به سایرین برخوردارند.
جهان همواره از دو بخش <برخوردار> و <غیر برخوردار> تشكیل شده است. شكاف اجتماعی نوین <شكاف دیجیتال> است. یعنی فاصله بین كسانی كه از منافع فناوری نوین بهره‌مند هستند و آنهایی كه از آن بی‌بهره‌اند. این اطلاعات و آمار نشان می‌دهند كه این موضوع شكاف دیجیتالی به یك چالش جهانی مبدل شده است و برای همین هم لازم است با دیدگاه كلانی برای حل آن اقدام كرد.
شكاف دیجیتال یك واقعیت است. تقریبا 90 درصد كاربران اینترنت در كشورهای توسعه یافته هستند كه روی هم رفته 16 درصد جمعیت جهان را تشكیل می‌دهند. آفریقا و كشورهای عربی فقط یك درصد جمع كاربران اینترنت جهان را دارا هستند. این ارقام گویای آن است كه بخش بزرگی از جمعیت جهان از پیشرفت‌های فناوری دور مانده است و هنوز در عصر پیش از جامعه اطلاعاتی زندگی می‌كند.
كشورهای درحال توسعه نمی‌توانند این واقعیت را نادیده بگیرند. هیچ گزینه‌ای جز آنكه سطح آموزش جوامع خود را ارتقا دهند، وجود ندارد.
یكی از راه‌های موجود در این امر بهره گیری از فناوری اطلاعات برای جهش به سوی هزاره نوین است. در غیر این صورت، شكاف دیجیتال به رشد خود ادامه خواهد داد هرچند كه بسیاری از كشورهای درحال توسعه برای بهره گیری از فناوری‌های دیجیتال كوشش به عمل آورده‌اند ولی كاربرد جدی آن با اهداف آموزشی، هنوز در حد آرمانی دور دست برای آنان باقی مانده است.
حق دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات
یكی از مهمترین اصول جامعه اطلاعاتی در ابعاد ملی و بین المللی آن برای تحقق شعار دموكراسی دیجیتالی و اطلاعاتی، دسترسی آزادانه شهروندان دهكده جهانی به اطلاعات و دانش‌های پایه و فنی مورد نیاز است البته این به معنای نقض حقوق معنوی و مادی تولیدكنندگان دانش نیست.
حق دسترسی به اطلاعات عبارت از آگاه سازی، فراهم آوری و تسهیل شرایط برای دستیابی مردم كشورهای مختلف به اطلاعاتی است كه در اختیار دولت‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر در جامعه اطلاعاتی دولت‌ها مالك اطلاعات نیستند بلكه فقط نقش جمع آوری، توزیع و مدیریت اطلاعات را در جامعه به عهده دارند. مفهوم دموكراسی اطلاعاتی و دیجیتالی در دو واژه اطلاعات و ارتباطات نهفته است. به عبارت بهتر در جامعه‌ای كه آزادی بیان وجود داشته باشد، اندیشه‌ها بارورتر و در نتیجه دانش‌ها غنی‌تر می‌شوند و بالعكس در جامعه‌ای كه آزادی اندیشه مستولی باشد، افراد همیشه چیزی برای نشر و بیان دانش در اختیار خواهند داشت.
با كمی دقت می‌توان به همپوشانی بسیار ظریف و اعجاب انگیزی كه بین نقش متعامل آزادی بیان به عنوان ابزار ارتباطی عناصر فعال در جامعه اطلاعاتی و آزادی اندیشه وجود دارد به عنوان موتور دانش ساز و دانشمند پرور پی برد.
لذا می‌توان دموكراسی را زایچه آزادی بیان و آزادی اندیشه شناخت و از این رو در بررسی جایگاه آزادی بیان و آزادی اندیشه در جامعه اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات باید اینگونه عنوان كرد كه در بستر دنیای شبكه‌ای وب جهان گستر كه بزرگترین عرصه تعامل اطلاعاتی و ارتباطی مابین مردم جهان است باید امكان دسترسی به این كتابخانه جهانی اطلاعات و پس از آن حق دستیابی همگانی به اطلاعات این كتابخانه برای تمام مردم جهان یكسان باشد و هیچ دولت و كشوری خود را محق نداند كه در دو بعد ارتباطی و اندیشه‌ای حقوق دیجیتالی و اطلاعاتی مردم كشور خود و سایر كشورها را زیر پا بگذارد. ‌
تحریم‌های همه جانبه كه شامل تحریم‌های اقتصادی، علمی و فنی است، اخراج سایت‌های یك كشور از سرورها، هك، محدودكردن دسترسی ‌ IP آدرس‌های برخی مناطق جهان جزو ناملایمتی‌ها و مشكلاتی است كه برخی كشورها در برابر سایر كشورها ایجاد می‌كنند.

نوع مطلب : فناوری اطلاعات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
How much does it cost for leg lengthening?
7 مرداد 96 00:20
I visit every day some web sites and information sites to read posts, however this blog presents quality based articles.
mcdanieldwkkwlaqug.exteen.com
21 تیر 96 21:20
Spot on with this write-up, I honestly feel this web site needs a lot more
attention. I'll probably be back again to read through more,
thanks for the information!
leg an foot pain
18 تیر 96 18:07
My brother suggested I may like this web site. He was once entirely
right. This publish truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for
this info! Thanks!
hep c foot pain
6 تیر 96 09:16
Hello my loved one! I want to say that this post is
awesome, nice written and come with almost all vital infos.
I would like to see more posts like this.
http://abhorrentvoodoo40.wordpress.com
18 خرداد 96 20:42
If you want to grow your experience just keep visiting this website and be updated with the most up-to-date gossip posted here.
http://shantaymillers.blog.fc2.com
13 خرداد 96 00:22
Hi would you mind sharing which blog platform
you're working with? I'm planning to start my own blog in the near future but I'm
having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most
blogs and I'm looking for something completely
unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
randycallicoat.wordpress.com
2 خرداد 96 23:10
I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be exactly what
I'm looking for. Do you offer guest writers to write
content to suit your needs? I wouldn't mind writing a post or elaborating on a lot
of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome website!
florgaluski.wordpress.com
21 اردیبهشت 96 18:58
I am sure this post has touched all the internet people,
its really really pleasant post on building up new weblog.
BHW
6 اردیبهشت 96 17:05
Good article. I am going through some of these issues as well..
manicure
31 فروردین 96 15:18
Useful info. Lucky me I discovered your website accidentally,
and I'm surprised why this coincidence did not took
place in advance! I bookmarked it.
BHW
25 فروردین 96 17:02
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It's always useful to read articles from other authors and use a
little something from other sites.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر