تبلیغات
کامپیوتر - قانون حق تکثیر (Copy Right Law)

قانون حق تکثیر (Copy Right Law)

نویسنده :سهراب
تاریخ:4 اسفند 87-09:06

● تاریخچهٔ قانون حق تکثیر (کپی رایت):
تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می‌‌شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
● قانون کپی رایت چه می‌‌گوید؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار به وجود آمده‌است که این آثار می‌توانند علمی و ادبی و هنری باشند. این قانون شامل هر نوع عرضه‌ای از اثر می‌‌باشد و به صاحب اثر اجازه می‌‌دهد که از حقوق انحصاری ( به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند ) که شامل تکثیر و اقتباس در شیوهٔ بیان نو است استفاده کند.
قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز می‌‌شود؟ ‌ قانون کپی رایت از زمانی که اثری به وجود می‌‌آید ( به طوری که در شکلی ملموس باشد ) شامل آن اثر می‌‌شود.
● چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می‌‌رسد؟
بر اساس پیمان برن تاریخ انقضای کپی رایت حداقل شامل طول حیات خالق و۵۰ سال بعد از مرگ اوست. این مدت زمان شامل تمام کشورهای عضو در پیمان برن می‌‌شود و هر کشور می‌‌تواند زمان بیشتری را نیز قا ئل شود. گاهی در طی یک وصیت رسمی حقوق یک اثر به بازماندگان صاحب اثر تعلق می‌‌گیرد که البته باید به تا ئید رسمی رسیده باشد.
● کپی رایت در اینترنت:
بر خلاف یک طرز فکر عمومی که همه می‌‌پندارند اینترنت یک فضای عمومی است پس برداشت مطالب آن آزاد است , آنچه در اینترنت می‌‌بینیم تنها در صورتی قابل کپی کردن می‌‌باشد که یا دولتی بوده مانند سفارت خانه ها و دانشگاهها و... یا تاریخ کپی رایت گذشته باشد و یا صاحب وبگاه حقوق خود را لغو و یا واگذار کرده باشد.
● مطالب زیر ازسیمرغ کپی شده است:
▪ گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان:
تصاویر گرافیکی که در سایتها با عنوان Free یا رایگان عرضه میشوند، جزو اموال عمومی نیستند، شما می‌توانید از این تصاویر به طور رایگان استفاده نمایید اما "صاحب" آن به شمار نخواهید آمد. درواقع شما در صورتی می‌توانید از آنها استفاده کنید که با شرایط صاحب آن موافقت کنید. برای مثال اگر صاحب اثر خواسته باشد که "در تصویر دخل و تصرف نکنید" یا "فقط در homepage شخصی خود از آن استفاده کنید" حتما این کار را انجام دهید. همین مساله در مورد تصاویر لینکی و نشانه ها هم صدق می‌‌کند."
مواردی که در قانون کپی رایت آمریکا ذکر گردیده و شامل حق کپی برداری می‌باشد:
۱) کارهای ادیبانه (ادبیاتی)
۲) کارهای موزیکال (موسیقی)، به همراه لغات ضمیمه
۳) کارهای نمایشی (نمایشنامه)، به همراه موسیقی متن.
۴) نمایش بدون صذا (پانتومیم) و طرح رقص (نوع رقصیدن)
۵) کارهای مصور، گرافیکی و تندیس.
۶) تصاویر متحرک(انیمیشن) و کارهای سمعی- بصری.
۷) صداهای ضبط شده.
۸) کارهای معماری

● قانون کپی رایت (حق تالیف) نرم افزار در ایران
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
▪ ثبت نرم افزار
بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار
ـ ماده ۱- در این آیین نامه منظور از کلمه "قانون"، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹) می‌باشد.
ـ ماده ۲- نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
ـ تبصره ۱- آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود. تبصره ۲- خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید.
ـ ماده ۳- پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام داده و کلیه نظامهای نرم افزاری را در ایجاد و توسعه آن لحاظ کنند.
ـ ماده ۴- حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ـ ماده ۵- حقوق مادی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ـ ماده ۶- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ـ ماده ۷- عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص
ـ ماده ۸- اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای
بخش دوم: حقوق پدیدآورنده
ـ ماده ۹- حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم افزار می‌تواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت ۳۰ سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
ـ ماده ۱۰- نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.
ـ ماده ۱۱- هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک متعلق میگیرد، در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. تبصره- هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محکمه مراجعه نمایند.
ـ ماده ۱۲- استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل با رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ـ ماده ۱۳- حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.
ـ ماده ۱۴- جوائزی که در مسابقات به نرم افزار مورد حمایت قانون داده می‌شود متعلق به پدیدآورنده آن است.
ـ ماده ۱۵- اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند.
ـ ماده ۱۶- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میشوند.
(توضیح: ماده ۱۷ متن ابلاغیه حذف و مقرر شد از سوی آقای دکتر سپهری راد و وزارت ارشاد و سازمان مدیریت موضوع بررسی و متن جدید جایگزین گردد که علاوه بر عدم مغایرت قانونی حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود.)
ـ ماده ۱۷- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ـ ماده ۱۸- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ـ ماده ۱۹- خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
بخش سوم: اختراع نرم افزار
ـ ماده ۲۰- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (۱۰) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ـ ماده ۲۱- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع بودن نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع نماید.
ـ ماده ۲۲- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است. تبصره- استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
بخش چهارم: چگونگی صدور گواهی ثبت
ـ ماده ۲۳- دبیرخانه با همکاری وزارت، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ـ ماده ۲۴- متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت میدارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای ثبت و یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ـ ماده ۲۵- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار و به وزارت، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مراتب تأیید یا عدم تأیید فنی را به اداره مالکیت صنعتی اعلام و از آن طریق به متقاضی ابلاغ خواهد شد. تبصره- چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام شورا را ندهد، نرم افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ـ ماده ۲۶- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت موظف است حداکثر ظرف سه (۳) ماده نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.
ـ ماده ۲۷- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم افزار را صادر و به متقاضی بدهد.
ـ ماده ۲۸- چنانچه پدیدآورنده مدعی باشد که نرم افزار وی اختراع است، همزمان با ارائه نسخ نرم افزار به شورا، نسخه ای از نرم افزار را مطابق با رویه های ثبت اسناد و املاک کشور به آن سازمان نیز تحویل و رسید دریافت دارد.
ـ ماده ۲۹- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (۲۱)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت میگیرد.
ـ ماده ۳۰- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت پدیدآورنده در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ـ ماده ۳۱- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذیحق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ـ ماده ۳۲- چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.نوع مطلب : فناوری اطلاعات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cheap cialis no prescription
16 آذر 97 00:23

Helpful data. Cheers.
link for you cialis price miglior cialis generico canadian discount cialis legalidad de comprar cialis sialis look here cialis order on line buy cialis online nz i recommend cialis generico cialis great britain cialis tablets australia
Generic cialis
15 آذر 97 04:55

With thanks, I enjoy this!
cost of cialis cvs prices for cialis 50mg cialis billig 5 mg cialis coupon printable generico cialis mexico cialis para que sirve cialis generique cialis et insomni cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore
Online cialis
14 آذر 97 11:05

Good information. Thanks.
fast cialis online side effects for cialis cialis generico postepay pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen brand cialis generic brand cialis nl cialis 5 mg para diabeticos
Cialis generic
13 آذر 97 23:41

Regards! Helpful stuff!
cialis para que sirve does cialis cause gout usa cialis online acquisto online cialis prix cialis once a da the best site cialis tablets rx cialis para comprar we use it 50 mg cialis dose only best offers 100mg cialis discount cialis
Online cialis
13 آذر 97 12:40

Information very well regarded..
cialis generic 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz cialis super kamagra link for you cialis price wow look it cialis mexico cialis professional from usa cialis australia org canada discount drugs cialis cialis 10mg prix pharmaci
buy generic cialis pills
13 آذر 97 01:11

Nicely put. With thanks.
cialis generic availability cialis usa cost tadalafil 5mg cialis 100 mg 30 tablet tadalafil tablets american pharmacy cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafil 20 mg buy cialis online nz acquisto online cialis
buy cialis pills online
12 آذر 97 12:09

Cheers, Loads of write ups.

generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india click here to buy cialis cialis pills in singapore cipla cialis online venta cialis en espaa price cialis wal mart pharmacy cipla cialis online link for you cialis price cialis online
Cialis online
12 آذر 97 00:50

Wow loads of beneficial material!
buying cialis on internet cialis bula cialis from canada 40 mg cialis what if i take cialis name brand cheap cialis arginine interactio enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen bankberweisung cialis vs viagra enter site very cheap cialis
buy generic cialis
11 آذر 97 11:41

Nicely put, Thanks!
cialis 100mg suppliers cialis herbs cialis 10 doctissimo cialis generic cialis price in bangalore we choice free trial of cialis dosagem ideal cialis viagra or cialis cialis pills price each cialis 5 mg
buy cialis online
11 آذر 97 00:44

Incredible a lot of valuable data.
cheap cialis miglior cialis generico non 5 mg cialis generici effetti del cialis look here cialis order on line online cialis cialis uk next day prix cialis once a da wow cialis 20 cialis y deporte
buy cialis medication
10 آذر 97 11:31

Fantastic content. Appreciate it!
cialis online deutschland canadian cialis does cialis cause gout tadalafil 5mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg cost enter site natural cialis look here cialis cheap canada achat cialis en itali cialis sale online
buy cialis medication
10 آذر 97 00:16

Thanks a lot, Valuable stuff!
tesco price cialis online cialis weblink price cialis click here take cialis where do you buy cialis generic cialis with dapoxetine cialis official site achat cialis en itali warnings for cialis wow cialis 20
Cialis prices
9 آذر 97 12:44

Kudos, Loads of stuff!

cialis generic tadalafil buy buy brand cialis cheap buy cialis uk no prescription cialis tadalafil buy cialis sample pack ou acheter du cialis pas cher cialis generic tadalafil buy cialis generic tadalafil buy cialis tadalafil cialis generico en mexico
Cialis 20 mg
9 آذر 97 01:09

Excellent tips. Kudos.
buy cialis cialis ahumada cialis baratos compran uk how does cialis work buying cialis on internet cialis daily reviews viagra vs cialis canada discount drugs cialis cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra
Cialis online
8 آذر 97 13:48

Truly plenty of superb advice.
cialis sans ordonnance low cost cialis 20mg cialis farmacias guadalajara cialis 30 day trial coupon cialis generika ou trouver cialis sur le net tadalafil tablets weblink price cialis warnings for cialis cialis diario compra
buy cheap cialis no prescription
7 آذر 97 13:04

Wow a lot of awesome data.
what is cialis click now cialis from canada how to purchase cialis on line how to purchase cialis on line cialis pills price each buy cialis uk no prescription cialis 20mg prix en pharmacie the best site cialis tablets generic cialis cialis canada on line
Cialis prices
7 آذر 97 01:04

Awesome info. Regards.
cialis generisches kanada cialis rezeptfrei we recommend cialis info buy cheap cialis in uk best generic drugs cialis cialis dosage amounts viagra vs cialis vs levitra enter site natural cialis cialis arginine interactio costo in farmacia cialis
buy levitra generic
19 مهر 97 03:35

Thank you. Awesome stuff.
buy levitra buy levitra generic levitra 10 mg prezzo generic levitra buy levitra 20 mg levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg vardenafil 20mg buy levitra online
buy generic cialis
10 مهر 97 02:45

Awesome postings. Many thanks!
where to buy cialis in ontario buy cheap cialis in uk discount cialis cialis kamagra levitra cialis therapie only best offers 100mg cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis 20mg uk the best choice cialis woman
cialis
8 مهر 97 00:27

Helpful data. Cheers.
cialis 5 mg para diabeticos buy cialis cialis 5mg canadian discount cialis how does cialis work cialis uk next day achat cialis en itali cialis uk next day cialis reviews cost of cialis per pill
buycialisky.com
7 مهر 97 21:06

Superb information. Cheers.
cialis kaufen bankberweisung acquisto online cialis canadian drugs generic cialis cialis side effects dangers link for you cialis price costo in farmacia cialis we recommend cheapest cialis generic low dose cialis cialis 100mg suppliers generic for cialis
canadian pharmacies online prescriptions
31 شهریور 97 15:38

Nicely put. Many thanks.
canadian pharmacy viagra pharmacy canada 24 candida viagra canadian prescriptions online aarp recommended canadian pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate the best canadian online pharmacies canada medication list trust pharmacy canada reviews buy viagra 25mg
http://cialisbuys.com/
28 شهریور 97 17:24

Cheers! An abundance of information.

cialis side effects dangers usa cialis online side effects of cialis opinioni cialis generico cialis wir preise calis we choice cialis pfizer india we use it cialis online store buy cheap cialis in uk click here take cialis
http://cialisvbuy.com/
15 شهریور 97 02:04

You explained that superbly.
buy generic cialis cialis price in bangalore cialis patent expiration cialis qualitat price cialis wal mart pharmacy acheter cialis meilleur pri buying cialis overnight online cialis click now cialis from canada cialis tadalafil
viagraky.com
13 شهریور 97 03:06

You actually stated this really well!
buying viagra online without prescription where can i buy sildenafil online buy viagra 50mg viagra cheap uk buy viagra cheapest viagra to buy online buying viagra online legal can you buy viagra without a prescription sildenafil sildenafil buy viagra usa
Generic cialis
12 شهریور 97 19:32

Nicely put. With thanks.
generic cialis pill online cialis therapie cialis venta a domicilio only best offers cialis use cialis 5mg generic cialis levitra cialis billig we like it cialis price cialis for bph we use it 50 mg cialis dose
http://cialisees.com/
12 شهریور 97 01:01

You said it very well..
ou trouver cialis sur le net wow cialis tadalafil 100mg we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada acheter cialis meilleur pri cialis venta a domicilio how much does a cialis cost we choice free trial of cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 100 mg 30 tablet
cialisda.com
11 شهریور 97 12:07

You actually explained this adequately.
we choice cialis uk achat cialis en itali cialis pills in singapore generic cialis review uk cialis en mexico precio we like it safe cheap cialis cialis tadalafil cialis manufacturer coupon venta de cialis canada cialis 5mg prix
Online viagra
23 مرداد 97 02:55

You actually explained it wonderfully.
generic viagra order buying viagra online without prescription how to buy viagra online without a prescription viagra tablets online generic sildenafil sildenafil generic cheap generic viagra pills online vigara order viagra online no prescription safe place to buy viagra online
http://cialisonli.com/
21 مرداد 97 22:11

Useful advice. Thanks!
best generic drugs cialis click now buy cialis brand 200 cialis coupon fast cialis online generic cialis pill online canadian discount cialis cialis prices in england cialis 5mg billiger walgreens price for cialis cialis uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30