تبلیغات
کامپیوتر - قانون حق تکثیر (Copy Right Law)

قانون حق تکثیر (Copy Right Law)

نویسنده :سهراب
تاریخ:4 اسفند 87-10:06

● تاریخچهٔ قانون حق تکثیر (کپی رایت):
تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال ۱۸۸۶ بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می‌‌شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
● قانون کپی رایت چه می‌‌گوید؟
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار به وجود آمده‌است که این آثار می‌توانند علمی و ادبی و هنری باشند. این قانون شامل هر نوع عرضه‌ای از اثر می‌‌باشد و به صاحب اثر اجازه می‌‌دهد که از حقوق انحصاری ( به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند ) که شامل تکثیر و اقتباس در شیوهٔ بیان نو است استفاده کند.
قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز می‌‌شود؟ ‌ قانون کپی رایت از زمانی که اثری به وجود می‌‌آید ( به طوری که در شکلی ملموس باشد ) شامل آن اثر می‌‌شود.
● چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می‌‌رسد؟
بر اساس پیمان برن تاریخ انقضای کپی رایت حداقل شامل طول حیات خالق و۵۰ سال بعد از مرگ اوست. این مدت زمان شامل تمام کشورهای عضو در پیمان برن می‌‌شود و هر کشور می‌‌تواند زمان بیشتری را نیز قا ئل شود. گاهی در طی یک وصیت رسمی حقوق یک اثر به بازماندگان صاحب اثر تعلق می‌‌گیرد که البته باید به تا ئید رسمی رسیده باشد.
● کپی رایت در اینترنت:
بر خلاف یک طرز فکر عمومی که همه می‌‌پندارند اینترنت یک فضای عمومی است پس برداشت مطالب آن آزاد است , آنچه در اینترنت می‌‌بینیم تنها در صورتی قابل کپی کردن می‌‌باشد که یا دولتی بوده مانند سفارت خانه ها و دانشگاهها و... یا تاریخ کپی رایت گذشته باشد و یا صاحب وبگاه حقوق خود را لغو و یا واگذار کرده باشد.
● مطالب زیر ازسیمرغ کپی شده است:
▪ گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان:
تصاویر گرافیکی که در سایتها با عنوان Free یا رایگان عرضه میشوند، جزو اموال عمومی نیستند، شما می‌توانید از این تصاویر به طور رایگان استفاده نمایید اما "صاحب" آن به شمار نخواهید آمد. درواقع شما در صورتی می‌توانید از آنها استفاده کنید که با شرایط صاحب آن موافقت کنید. برای مثال اگر صاحب اثر خواسته باشد که "در تصویر دخل و تصرف نکنید" یا "فقط در homepage شخصی خود از آن استفاده کنید" حتما این کار را انجام دهید. همین مساله در مورد تصاویر لینکی و نشانه ها هم صدق می‌‌کند."
مواردی که در قانون کپی رایت آمریکا ذکر گردیده و شامل حق کپی برداری می‌باشد:
۱) کارهای ادیبانه (ادبیاتی)
۲) کارهای موزیکال (موسیقی)، به همراه لغات ضمیمه
۳) کارهای نمایشی (نمایشنامه)، به همراه موسیقی متن.
۴) نمایش بدون صذا (پانتومیم) و طرح رقص (نوع رقصیدن)
۵) کارهای مصور، گرافیکی و تندیس.
۶) تصاویر متحرک(انیمیشن) و کارهای سمعی- بصری.
۷) صداهای ضبط شده.
۸) کارهای معماری

● قانون کپی رایت (حق تالیف) نرم افزار در ایران
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
▪ ثبت نرم افزار
بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار
ـ ماده ۱- در این آیین نامه منظور از کلمه "قانون"، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹) می‌باشد.
ـ ماده ۲- نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.
ـ تبصره ۱- آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود. تبصره ۲- خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید.
ـ ماده ۳- پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام داده و کلیه نظامهای نرم افزاری را در ایجاد و توسعه آن لحاظ کنند.
ـ ماده ۴- حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ـ ماده ۵- حقوق مادی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.
ـ ماده ۶- نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ـ ماده ۷- عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص
ـ ماده ۸- اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای
بخش دوم: حقوق پدیدآورنده
ـ ماده ۹- حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم افزار می‌تواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت ۳۰ سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.
ـ ماده ۱۰- نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.
ـ ماده ۱۱- هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک متعلق میگیرد، در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. تبصره- هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محکمه مراجعه نمایند.
ـ ماده ۱۲- استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل با رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ـ ماده ۱۳- حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.
ـ ماده ۱۴- جوائزی که در مسابقات به نرم افزار مورد حمایت قانون داده می‌شود متعلق به پدیدآورنده آن است.
ـ ماده ۱۵- اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند.
ـ ماده ۱۶- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میشوند.
(توضیح: ماده ۱۷ متن ابلاغیه حذف و مقرر شد از سوی آقای دکتر سپهری راد و وزارت ارشاد و سازمان مدیریت موضوع بررسی و متن جدید جایگزین گردد که علاوه بر عدم مغایرت قانونی حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود.)
ـ ماده ۱۷- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.
ـ ماده ۱۸- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ـ ماده ۱۹- خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
بخش سوم: اختراع نرم افزار
ـ ماده ۲۰- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (۱۰) قانون، کمیته ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ـ ماده ۲۱- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع بودن نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آییننامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع نماید.
ـ ماده ۲۲- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است. تبصره- استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین نامه نخواهد بود.
بخش چهارم: چگونگی صدور گواهی ثبت
ـ ماده ۲۳- دبیرخانه با همکاری وزارت، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ـ ماده ۲۴- متقاضی ثبت نرم افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت میدارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای ثبت و یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.
ـ ماده ۲۵- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم افزار و به وزارت، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مراتب تأیید یا عدم تأیید فنی را به اداره مالکیت صنعتی اعلام و از آن طریق به متقاضی ابلاغ خواهد شد. تبصره- چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته پاسخ استعلام شورا را ندهد، نرم افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.
ـ ماده ۲۶- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت موظف است حداکثر ظرف سه (۳) ماده نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.
ـ ماده ۲۷- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم افزار را صادر و به متقاضی بدهد.
ـ ماده ۲۸- چنانچه پدیدآورنده مدعی باشد که نرم افزار وی اختراع است، همزمان با ارائه نسخ نرم افزار به شورا، نسخه ای از نرم افزار را مطابق با رویه های ثبت اسناد و املاک کشور به آن سازمان نیز تحویل و رسید دریافت دارد.
ـ ماده ۲۹- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (۲۱)، نرم افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت میگیرد.
ـ ماده ۳۰- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت پدیدآورنده در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد. تبصره- در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ـ ماده ۳۱- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذیحق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ـ ماده ۳۲- چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.نوع مطلب : فناوری اطلاعات 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://sterytak.strikingly.com/
3 تیر 98 06:16

You actually reported this exceptionally well.
cialis en mexico precio cialis et insomni buying cialis in colombia cialis uk next day buy cialis cialis coupons cialis 100 mg 30 tablet buy cialis uk no prescription deutschland cialis online cialis 20mg
http://nanawet.strikingly.com/
2 تیر 98 14:18

Really a good deal of very good info!
cialis vs viagra canadian cialis cialis online nederland does cialis cause gout cialis 5 mg effetti collateral cialis ahumada enter site 20 mg cialis cost cialis price in bangalore cialis pills in singapore cialis generico
http://caxiru.strikingly.com/
1 تیر 98 23:33

You mentioned it superbly.
cialis kaufen bankberweisung tadalafil 5mg cialis preise schweiz side effects of cialis generic cialis soft gels acheter cialis kamagra generic cialis in vietnam does cialis cause gout precios de cialis generico cialis with 2 days delivery
http://simriari.strikingly.com/
1 تیر 98 06:51

Awesome info. Thanks a lot.
acquisto online cialis pastillas cialis y alcoho canadian cialis costo in farmacia cialis cialis en 24 hora cialis for sale south africa walgreens price for cialis legalidad de comprar cialis cialis generico postepay acquisto online cialis
http://unspireth.strikingly.com/
31 خرداد 98 14:47

Very good material. Cheers!
cialis usa cost tadalafilo 5 mg cialis coupon printable enter site natural cialis buying brand cialis online bulk cialis usa cialis online discount cialis safe dosage for cialis cialis prices in england
Buy cialis
30 خرداد 98 03:26

Terrific facts, Regards.
cialis prezzo di mercato cialis for bph cialis 5 mg effetti collateral cheap cialis 5 mg cialis coupon printable low cost cialis 20mg cialis 5 mg cialis side effects 200 cialis coupon cuanto cuesta cialis yaho
http://mingodlpres.strikingly.com/
29 خرداد 98 11:20

Nicely put, Many thanks.
usa cialis online where cheapest cialis tarif cialis france cialis free trial only now cialis for sale in us cialis 5 mg funziona we choice cialis pfizer india cialis preise schweiz cialis alternative click here cialis daily uk
Buy generic cialis
28 خرداد 98 18:57

Kudos. I appreciate this.
brand cialis nl prix de cialis cialis for sale generic cialis 20mg uk generic cialis 20mg tablets sublingual cialis online get cheap cialis cialis 5mg 5 mg cialis pharmacie en ligne click now cialis from canada
Cialis canada
27 خرداد 98 06:16

Wonderful info. Thanks a lot.
click now cialis from canada free cialis viagra or cialis generic cialis tadalafil tesco price cialis how to buy cialis online usa trusted tabled cialis softabs cialis from canada comprar cialis navarr cialis bula
how can i buy cialis without a prescription
24 خرداد 98 22:16

Fine data. Cheers.
cialis flussig only best offers 100mg cialis cialis usa cost cheap cialis canadian discount cialis cialis therapie sialis cialis tadalafil cialis with 2 days delivery generic cialis at walmart
http://speedverbduc.strikingly.com/
24 خرداد 98 08:07

Many thanks. Quite a lot of content.

the best choice cialis woman cialis super kamagra cialis prezzo al pubblico cialis super acti we use it cialis online store cheap cialis weblink price cialis buy brand cialis cheap click here to buy cialis opinioni cialis generico
buy tadalafil
23 خرداد 98 17:44

Wow a good deal of beneficial material.
dose size of cialis buy cialis sample pack preis cialis 20mg schweiz cialis rezeptfrei i recommend cialis generico bulk cialis cialis 100mg suppliers buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg cost only now cialis for sale in us
http://righstinac.strikingly.com/
23 خرداد 98 04:15

You have made your point!
only best offers 100mg cialis 40 mg cialis what if i take acquistare cialis internet walgreens price for cialis buy online cialis 5mg cialis per paypa cialis 100 mg 30 tablet cialis vs viagra cialis en 24 hora low cost cialis 20mg
http://parethet.strikingly.com/
22 خرداد 98 14:11

With thanks! Great stuff.
generico cialis mexico what is cialis cialis therapie cialis pills boards cialis baratos compran uk wow cialis tadalafil 100mg cialis et insomni precios cialis peru cialis professional yohimbe preis cialis 20mg schweiz
http://cialisvie.com/
20 خرداد 98 06:18

Fantastic posts, Cheers.
tadalafilo brand cialis generic cialis generic tadalafil buy cialis per paypa prix cialis once a da cialis canada comprar cialis navarr precios de cialis generico generic cialis 20mg tablets deutschland cialis online
buy red viagra online
19 خرداد 98 13:56

Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back later in life. I want to encourage one to continue your great job, have a nice afternoon!
http://cialisvie.com/
19 خرداد 98 00:18

Regards. Terrific information!
cialis generico en mexico cialis farmacias guadalajara cialis dosage warnings for cialis buy cialis sample pack prescription doctor cialis purchasing cialis on the internet cialis coupons sialis cialis preise schweiz
what does viagra do to your penis
18 خرداد 98 17:48

It's impressive that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made at this place.
cialisvie.com
17 خرداد 98 18:28

Kudos! I enjoy it.
cialis 20 mg cialis generisches kanada preis cialis 20mg schweiz look here cialis cheap canada interactions for cialis cialis et insomni cialis generico postepay price cialis wal mart pharmacy cialis herbs cialis kaufen bankberweisung
http://montel.nsk.ru/partners
2 اردیبهشت 98 10:30
ブランドコピーバッグ,スーパーコピーバッグ,コピーブランドバッグ,スーパーコピー服,コピーブランド服
http://www.djtsurfacing.co.uk/health-safety
2 اردیبهشت 98 10:30
人気ブランド靴 スーパーコピー最新作激安通販
http://musafir.org/it/galleria
28 فروردین 98 23:23
ウブロ 時計 コピー、シャネル時計スーパーコピー、パネライスーパーコピー、オメガN級品などの世界クラスのブランドコピーは ...
http://canadianpharmacyonl.com/
21 فروردین 98 14:02

Reliable postings. Kudos!
global pharmacy canada canadian pharmacy online 24 safe canadian online pharmacies canadian prescriptions online canadian pharmacy no prescription pharmacy canada reviews canadian rxlist canadianpharmacy rx from canada canadian pharmaceuticals
buy cheap cialis no prescription
16 آذر 97 00:23

Helpful data. Cheers.
link for you cialis price miglior cialis generico canadian discount cialis legalidad de comprar cialis sialis look here cialis order on line buy cialis online nz i recommend cialis generico cialis great britain cialis tablets australia
Generic cialis
15 آذر 97 04:55

With thanks, I enjoy this!
cost of cialis cvs prices for cialis 50mg cialis billig 5 mg cialis coupon printable generico cialis mexico cialis para que sirve cialis generique cialis et insomni cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore
Online cialis
14 آذر 97 11:05

Good information. Thanks.
fast cialis online side effects for cialis cialis generico postepay pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen brand cialis generic brand cialis nl cialis 5 mg para diabeticos
Cialis generic
13 آذر 97 23:41

Regards! Helpful stuff!
cialis para que sirve does cialis cause gout usa cialis online acquisto online cialis prix cialis once a da the best site cialis tablets rx cialis para comprar we use it 50 mg cialis dose only best offers 100mg cialis discount cialis
Online cialis
13 آذر 97 12:40

Information very well regarded..
cialis generic 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz cialis super kamagra link for you cialis price wow look it cialis mexico cialis professional from usa cialis australia org canada discount drugs cialis cialis 10mg prix pharmaci
buy generic cialis pills
13 آذر 97 01:11

Nicely put. With thanks.
cialis generic availability cialis usa cost tadalafil 5mg cialis 100 mg 30 tablet tadalafil tablets american pharmacy cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafil 20 mg buy cialis online nz acquisto online cialis
buy cialis pills online
12 آذر 97 12:09

Cheers, Loads of write ups.

generic cialis at walmart we choice cialis pfizer india click here to buy cialis cialis pills in singapore cipla cialis online venta cialis en espaa price cialis wal mart pharmacy cipla cialis online link for you cialis price cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30